Hint Medeniyeti

Hint tarihi taş devrine kadar gider. İlk medeniyetleri İndus Nehri yakınlarında Sind adı altında kurulmuştur. Verimli toprakları ve ikliminden dolayı sık sık istilalara uğramıştır. Birçok kavim gelip buraya yerleşmiştir. Sık sık gerçekleşen istilalardan ve Hindistan’ın coğrafi yapısından dolayı burada millileşme olmamıştır. MÖ 8yy. Ariler buraya gelerek burada Kast sistemi denilen sınıf sistemini kurmuşlardır Çok sert bir sınıf sistemi olan kast Hindistan’da millileşmeyi zaten yok eden sebeplere eklenmiş ve millileşme tamamen ortadan kalkmıştır.
Bu sistemde halk
♦Brahmalar-din adamları
♦Kşatyalar-soylular askerler
♦Vaysiyalar-sanatkarlar tüccarlar orta tabaka
♦Südralar-işciler alt tabaka
♦Paryalar-köleler kast dışı sınıf
sınıflara ayrılmıştı. Burada mani ve buda dinleri ağırlıklıdır. Gaznelilerle İslam gelmiştir Kast sistemine darbe vurmuştur. Hindistan’da Türk yönetimini başlatmıştır.Baharat yolu buradan başlar.

www.tarihtendersler.com