Güney Cephesi

Mili mücadele döneminde üç cephede mücadele edilmiştir. Bu üç cephe de birbirinden ayrı özellik göstermiştir.Güney cephesinde halk ayaklanmış ve işgalcileri kovmuştur.Doğuda Osmanlıdan kalma bir kolordu organize edilmiş ve Ermeniler mağlup edilmiştir.Batıda ise önce Kuvva-i Milliye ile başlanmış sonra düzenli ordu ile iş bitirilmiştir.En şiddetli savaşlar batı cephesinde olmuştur.

GÜNEY CEPHESİ
18 Ekim 1918’de İngilizler Suriye’de savaşı kazandı.27 Ekim’de Halep’i işgal ettiler.30 Ekim’de mütareke imzalandı İngilizler kasım ayında İskenderun Limanı’na asker çıkardılar.Ocak 1919’da da Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal ettiler.Mustafa Kemal bu duruma itiraz ettiğinden cepheden alınmıştır.İngilizlerin bu işgallerine Fransızlar da itiraz ettiler.Daha sonra iki devlet oturup anlaştı.Buna göre İngilizler Irak ve Filistin’i aldı.Fransa ise Suriye, Lübnan, Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı aldı.İngilizlerin işgali bu bölgede fazla bir problem çıkarmamıştı.Fakat Fransız işgalinde sıkıntılar çıktı.Fransızlar yerli Ermeniler ve Suriye’den getirdikleri Ermenilerle burada kendi mandalarında  bir Ermeni devleti kurdurmak istemişler ve Ermenilerin taşkınlıklarına göz yummuşlardır.Çukurova halkı ise kurdukları Kilikyalılar ve İntibah cemiyetleri ile buna karşı çıkmışlardır.Sonuçta bu cephede Ermeniler ve Fransızlarla yapılan savaş kazanıldı.

ANTEP
Burada kurulan Cemiyeti İslam Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk cemiyeti ile işbirliği içine girerek direnişe geçti.Şahin Bey adlı subayımız Antep’i 27 mahalleye böldü ve her birinde savunma hatları oluşturdu.Fransızlar tam 11 ay Antep’e girmeye çalıştılar ama başaramadılar.8 Şubat 1921’de Antep düştü.Sekiz aylık bir esaretten sonra Fransızlar Ankara Antlaşması gereği burayı boşaltılar.Bu kahraman savunmadan dolayı TBMM bu ile Gaziantep unvanını verdi.

MARAŞ
Maraş 10 ay İngiliz işgalinden sonra Fransızlara verildi.Fransızlar buraya Ermenilerden oluşan askeri birlikler getirdiler.Burada Ermeniler çeşitli taşkınlıklarda bulundular.Sütçü İmam iki Türk kızının yüzünü açmaya çalışan iki Ermeni askerini öldürerek direnişi başlattı. Bir gece Fransızlar Maraş Kalesi’nden Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını asınca bu bardağı taşıran damla oldu.Mahmut Alparslan Hoca liderliğinde Maraş halkı ayaklandı.Fransızlar kışlalarında sıkıştırıldı ve çok zor durumda kaldılar.11 Şubat 1920’de bir Fransız müfrezesi gelip burada sıkışanları kurtararak alıp götürüldü.Bu ile de TBMM Kahramanmaraş unvanını verdi.

URFA
1 Kasım 1919’da Urfa’yı İngilizlerden Fransızlar teslim aldı.Burada kurulmak istenen Ermeni devletine yöre halkı karşı çıktı ve harekete geçti.Yüzbaşı Ali Saib Bey Aneze ve Badıllı aşiretlerini aldı ve organize etti.Fransızlara bir ültimatom vererek şehri terk etmelerini söyledi.Süre dolunca da Fransızlara saldırıldı.Fransızlar şehrin en sağlam binası olan ve Almanların yaptırdığı Numune Hastanesi’ne sığındılar.Burada mahsur kalan Fransızlar kendi kamuoylarında büyük bir olaya neden oldu.Fransızların çekilmesinde Urfa’daki olaylar etkili olmuştur.Bir gece Türk jandarması gelip halka göstermeden Fransızları şehirden çıkardı.Bu ile de TBMM Şanlıurfa unvanını verdi.
Bu cephede halk ayaklanarak kendisini kurtarmıştır.Hem Fransız hem de Ermenilere mücadele edilmiştir.Bu cephenin kapanması diğer cephelere yaradı.Ankara Antlaşması ile cephe kapandı.

KARADENİZ CEPHESİ
Topal Osman Ermeniler ve Rum çeteleri ile mücadele etmiştir.

KOCAELİ BÖLGESİ
Yahya Kaptan, Şükrü Oğuz, Menzil Karakol gibi cemiyetler hem düşmanla savaşmış hem de Anadolu′ya insan ve malzeme geçirmişlerdir.
Ayrıca Özbekler Tekkesi de aynı işi görmüştür.

EDİRNE TRAKYA CEPHESİ
Cafer Tayyar Paşa Bayrak adlı teşkilat aracılığıyla Yunanla mücadele etmiştir.

www.tarihtendersler.com