Coğrafya

COĞRAFYA DERSİNE NASIL ÇALIŞILMALIYIZ?
Coğrafya dersini çalışıyorken özü itibariyle diğer sözel dersler için belirtmiş olduğumuz teknikler mutlakã kullanılmalı, ayrıca da bu dersi ÖSS müfredatında olduğu için değil de hayatımızın bir parçası olduğu ve genel kültürümüzü yansıtacağı gerçeğinden hareketle çalışmalı ve de öğrenmeliyiz.
Bu anlamda Coğrafya dersini her aşamada çocuksu bir kâşif duygusuyla öğrenmeye çalışmalı, özelde çevremizi, genelde gezegenimizi tanımaya adanmış duru bir merakla öğrendiğimiz bilgileri özümsemeliyiz.
Denilebilir ki, Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, bu dersin giderek daha zevkli bir ders olduğunu görecek ve her konuda olduğu gibi Coğrafya dersinden de soru kaçırmayan bir öğrenci olacaksınız.
Buradan hareketle denilebilir ki, öncelikle bu dersin alfabesi niteliğinde olan tanım ve kavramları öğrenmek gerekmektedir. Çünkü müfredat boyunca anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine binâ edileceğinden, en başta Coğrafya dersinin mini sözlüğünü iyi kavramak gerekmektedir. Örneğin iklimin tanımını bilmeden, hava durumu ile arasındaki farkı kolay kolay ayırt edemezsiniz.
Bu nedenle bu derse çalışıyorken tanım ve kavramları öğrendikten sonra, ayrıca konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı ve bu kuralların hangi durumlarda geçerli olduğunu mutlaka kişisel anayasanız gibi öğrenmelisiniz.
Dahası, konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden mutlaka yararlanarak bilgilerinizi görsel ve işitsel olarak ta pekiştirme yoluna gitmelisiniz. Öte yandan, konunun anlaşılması da bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Çünkü anlaşılan birikimlerin gelecek olan başka sorulara uygulanabilmesi ve uyarlanabilmesi için, mutlaka o bilgilerin dünyamızın şekliyle, eğimiyle, güneşi ışıklarının açısıyla, yeryüzünün yapısıyla ve bakısıyla vb. diğer köşe taşı bilgilerle yorumlanması, bu bilgilerden hareketle yeni bir bakış açısının kazanılması gerekmektedir.
Bu anlamda Coğrafya dersi, hayâlen canlandırarak üç boyutlu düşünmeyi ve de çok faktörlü yorumlar yaparak sonuçlar çıkarmayı gerektiren son derece önemli bir genel kültür dersidir.
Bu beceri ise tabiî ki, tüm konuları panorama gibi kendi içimizdeki film karelerine dökerek, kendimizce senaryolaştırarak, şemalandırak, temalandırarak ve de bol bol test çözerek kazanabilecek bir beceridir. Bu nedenle bu dersi iyice anlayabilmek için;
· Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız.
· Anlatılan konuları adetâ gözünüzde canlandırmalısınız.
· Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo…) yararlanmalısınız.
· Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak, sorunun doğru cevabını ve doğru cevabın sebebini mutlakã öğrenmelisiniz. Bu strateji, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de, ileride size zaman, güven ve dinamizm kazandıracağı için, hatâ payınızı da en aza indirecektir.
· Öte yandan önceki yıllarda çıkmış olan ve konularında örnek olarak kabul edilen soruların dokusunu, sistematiğini ve mantığını çok iyi kavramalı ve böylece ileri düzey çeldiricileri ayıklayacak bir süzgeç oluşturulmalıdır. Nitekim çıkmış olan soruları çözmek size bu konuda ve sınavda çıkabilecek sorular hakkında da sağlam bir öngörü kazandırabilecektir.
· Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu zamanla siz de görebilirisiniz. Yeter ki,
? Düzenli çalışmak,
? Sözel dersler için gereken sık konu tekrarı yapmayı ihmâl etmemek,
? Mutlaka yazarak veya not alarak çalışmak,
? Kendine güvenmek,
? Merak etmek,
? Yeteneklerini zorlamak ve kullanmak,
? Çalışmalarını eğlendirici ve dinlendirici olabilecek şekilde görsel ve işitsel malzemelerle zenginleştirmek: Yani atlas ve diğer yardımcı unsurlardan (harita, grafik, şema) yararlanmak,
? Örnek soru hazırlamak,
? Ön hazırlık yaparak derse gelmek,
? Dersi dikkatli ve kabullenici bir adanmışlık tutkusuyla dinlemek,
?Kavramları, tanımlamaları, özel isimleri yazmak, açıklamaları da mutlaka yanlarına not etmek,
?Şıkları veyâ alt başlıkları olan bölümleri şema haline getirmek,
?Konuları, notları, dökümleri ve özetleri kavrayıncaya kadar okumak ve kendi kendimize sesli olarak anlatmak,
?Anlamakta zorluk çektiğiniz konuları farklı bir kaynaktan okumak ve çalışmak,
?Yeni kazanılan bilgilerle eski konular arasında ilişki kurmak ve yorumlamak,
?Edinilen bilgilerle günlük yaşamımız içindeki olaylar arasında da ilişkiler kurmak ve aktif bir gözlemci olarak bu bağlantıları yakalamak,
? Ders içindeki etkinliklere katılmak (yorum yapmak, harita incelemek, test çözmek),
?Tekrar aşamasında, ilgili test soruları 2. veya 3. kez olsa da pekiştireç olacak şekilde yeniden çözmek,
? Zamanı iyi planlamak,
? Okuma alışkanlığını biraz da olsa bu derse yöneltmek gibi önemli davranış değişikliklerini adeta kişisel bir anayasa olarak benimsemiş olun!
(Not: Diğer Sözel derslerde de aynı teknikleri kullanabilirsiniz!)