Çin Medeniyeti

Dünyanın en uzun tarihine sahip bir medeniyettir. Geçmişlerine ait en eski yazılı belgeler Çin medeniyetindedir. Türk, Moğol, Tunguz ve  Tibet medeniyetlerinden etkilenmişlerdir. Tek bir kavmin medeniyeti değildir. Dışarıdan gelen kavimler buraya yerleşmiş zaman içinde Çinlileşmişlerdir. M.Ö 3.yılın başlarında millileşmişlerdir. Daha sonra 22 sülale Çin’de sırasıyla hüküm sürmüştür. Buların arasında 2 de Türk sülalesi vardır. Hunların baskısı sonucu Çin Setini yapmışlardır. Askeri açıdan Türklerden etkilenmişlerdir. Kendilerine has bir yazı kullanan  Çinliler (resim yazısı) M.Ö.105 kağıdı mürekkebi M.Ö.650 de ağaçtan matbaayı  kullanmışlardır. Ayrıca  barut,gemi dümen,pusula , ipek, ipek böcekçiliği  ve Çin porselenini de bulmuşlardır. Çin ipek yolunun başlangıcıdır. İpek yolu ve Asya hakimiyeti için Çinlilerle Türkler büyük mücadeleler yapmışlardır.Çin’de Gök Tanrı, Budizim, Konficyus, Teoculuk din olarak yaygındır. Tapınak mimarisi gelişmiştir. Halk asiller ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.