Kategori: Vatandaşlık Orta Öğretim

2018 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46.1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının görev süresi kural olarak kaç yıldır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 47. 1982 Anayasası’na göre, en az kaç yaşını dolduran Türk vatandaşları milletvekili seçilebilirler? A) 17 B) 18 C) 20 D) 21 E) 25 48. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır? A) Kamu Denetçiliği Kurumu…
Devamı

2016 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ 46. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? A) 2 B) 3 C) 4  D) 6  E) 8 47. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir? A) Cumhurbaşkanı B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) Anayasa…
Devamı

2014 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ   46. Bir kimsenin bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için bir üçüncü kişinin şahsına veya malına zarar vermesi hâli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Haklı savunma B) Zorunluluk hâli C) Mücbir sebep D) Beklenmeyen hâl E) İhkakıhak 47. Hâkim, bir uyuşmazlığın çözümünde aşağıdaki kaynaklardan hangisine diğerlerinden önce…
Devamı

2012 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi haklar ve ödevlerden biri değildir?A) Dilekçe hakkı B) Vatan hizmeti C) Bilgi edinme hakkı D) Seçme ve seçilme hakkı E) Sosyal güvenlik hakkı 50.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, milletvekili olmadığı hâlde yasama dokunulmazlığından yararlanır? A) Anayasa Mahkemesi Başkanı B) Genelkurmay Başkanı C) TBMM Genel Sekreteri…
Devamı

2010 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal düzen kuralı niteliği taşımaz? A) Din kuralları B) Ahlak kuralları C) Manevi kurallar D) Görgü kuralları E) Hukuk kuralları 50. Hukukta bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata yarayan araçlara ne ad verilir? A) Fiil B) Ehliyet C) Marka D) Delil E) İspat yükü 51.…
Devamı

2008 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ 61. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasal partinin kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?A) İçişleri Bakanlığı B) Anayasa Mahkemesi C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Danıştay E) Yargıtay62. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için gereken teklif ve kabul yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi ve toplanmış…
Devamı

2006 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ 61. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için aranan şartlardan biri değildir? A) En az lise mezunu olmak B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak E) Kısıtlı olmamak 62. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Para basılmasına karar vermek B)…
Devamı

tarihtendersler.com