Kategori: Vatandaşlık Lisans

2018 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46. 1982 Anayasası’na göre bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili bir suç işledikleri iddiasıyla Yüce Divana sevk kararı alma yetkisi aşağıdakilerin hangisine aittir? A) Cumhurbaşkanı B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) Anayasa Mahkemesi D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı E) Yargıtay Ceza Genel Kurulu 47. 1982 Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, ilgililerin önerileri dikkate alınarak aşağıdakilerin hangisi tarafından…
Devamı

2016 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2016 ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 46. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı en az kaçtır? A) 367 B) 330  C) 276  D) 184 E) 139 47. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa’nın yasama başlığı altında düzenlenmiştir. B) Yedi asıl, dört yedek üyeden oluşur.…
Devamı

2014 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014  ÖN LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 46. 1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu aşağıdaki ülkelerin hangisinin ceza kanunundan iktibas edilmiştir? A) Fransa B) Almanya C) İtalya D) İsviçre E) İngiltere 47. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? A) Başlangıçta belirtilen temel ilkelere bağlılık B) Demokratik devlet C) Hukuk devleti D) Sosyal devlet…
Devamı

2012 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49.Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?A) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından  17 yaşın tamamlanması B) Kadınlar ve erkekler bakımından 16 yaşın tamamlanması C) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması D) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından 21 yaşın tamamlanması E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından 14 yaşın tamamlanması 50.…
Devamı

2010 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2010 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?A) İş B) Edim C) Çalışma D) Alacak E) Sözleşme 50. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? A) Doğum kütüğü B) Evlenme kütüğü C)…
Devamı

2008 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2008 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii hukuk C) İdeal hukuk D) Mevzu hukuk E) Objektif hukuk 50. Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?…
Devamı

2006 KPSS Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2006 LİSANS VATANDAŞLIK BİLGİSİ 49. I. Anayasa Mahkemesi Başkanı II. TBMM Başkanı III. Başbakan IV. Cumhurbaşkanı 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerini doğrudan TBMM seçer?A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 50. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ölüm…
Devamı

tarihtendersler.com