Kategori: Üniversite Sınavı Tarih Soruları

2013 ÖSS Tarih Soruları

2013 YGS 1.Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ′ın en  zengin iki kütüphanesinden biri olması B) III. Attalos′un Bergama Krallığı′nı bir  vasiyetle Roma halkına bırakması C) Bergama Krallığı′nın İyonya  ayaklanmasına destek vermesi D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması E) Roma′nın MÖ 129′da Bergama Krallığı′nı ele geçirmesi…
Devamı

2012 ÖSS Tarih Soruları

2012 YGS 1.Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? A) Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması B) Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması C) Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması D) Girişleri çatıda olan tahıl…
Devamı

2011 ÖSS Tarih Soruları

2011 YGS 1. Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Tarih biliminde bu bilgilere, I. paleografi, II. arkeoloji, III. antropoloji bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir? A) Yalnız III B) Yalnız I C) I, II ve III D)…
Devamı

2010 ÖSS Tarih Soruları

2010 YGS 1. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz? A) Köylerin kurulması B) Tarımla uğraşılması C) Araç ve gereç yapılması D) Dokumacılığın başlaması E) Hayvanların evcilleştirilmesi 2. Çin′den başlayıp Orta Asya′yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz′de sona eren İpek Yolu′nun Orta Asya′ da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde…
Devamı

2009 ÖSS Tarih Soruları

2009 ÖSS SOSYAL-1 1. Hititlerin ilk zamanlarında, I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi, II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi, III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve…
Devamı

2008 ÖSS Tarih Soruları

2008 ÖSS SOSYAL-1 1. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da kerpiç ve tuğladan yapılmış,taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine,ulaşılabilir? A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır. B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir. C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur. D)…
Devamı

2007 ÖSS Tarih Soruları

2007 ÖSS SOSYAL-1 1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak, I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır. II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz. III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?…
Devamı

2006 ÖSS Tarih Soruları

2006 ÖSS SOSYAL-1 1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik’in bu tutumunun, I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması, II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması, III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin önlenmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Yalnız I…
Devamı

2005 ÖSS Tarih Soruları

46. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk…
Devamı

2004 ÖSS Tarih Soruları

46. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde,MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak; I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış…
Devamı

www.tarihtendersler.com