Kategori: Tarih Orta Öğretim

2018 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için aşağıdaki unvanlardan hangisi kullanılmıştır? A) Tigin B) Şehzade C) Atabey D) Yabgu E) Toygun 2. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın; I. Haçlı Seferleri’nin sona ermesi, II. Türklerin Anadolu’ya yerleşme yolunun açılması, III. Türk-İslam kültürünün Anadolu’da yayılmaya başlaması durumlarından hangilerine zemin…
Devamı

2016 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2016 ORTAÖĞRETİM TARİH 1.I. Teoman   II. Mete Han  III. Kutluk Kağan Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır? A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II  E) II ve III 2. 1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu′nun ve Batı′nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Büveyhîlerin Bağdat′taki hâkimiyetlerine son vermesi B) Gazneli Mesud′u…
Devamı

2014 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2014 ORTAÖĞRETİM TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Türk kavimlerinden biri değildir? A) Avarlar B) Peçenekler C) Hunlar D) Kıpçaklar E) Uygurlar 2. İslamiyetin kabulünden önceki Türk devletlerinin ele alınacağı “İpek Yolu’nda Türkler” adlı bir sergi düzenlenecektir. Düzenlenecek sergi, aşağıdaki devletlerden hangisini kapsamayacaktır? A) Karahanlı B) Uygur C) Göktürk D) Asya Hun…
Devamı

2012 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2012 ORTAÖĞRETİM TARİH  1. Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir? A) Hunlar B) Uygurlar C) Göktürkler D) Hazarlar E) Avarlar    2 .Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? A) Bizans kaynakları B) Latin kaynakları C) Çin kaynakları D) Roma kaynakları E) İslam kaynakları     3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra…
Devamı

2010 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2010 ORTAÖĞRETİM TARİH 1.  İslamiyet′ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir? A) Şad              B) Kağan            C) Tigin D) Tudun          E) Subaşı   2. Muallim-i Sâni unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir? A) Farabi          B) Gazali         …
Devamı

2008 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2008 ORTA ÖĞRETİM TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarını olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir? A) Tahtadan yapılmış harfler B) Çeviri eserler C) 18 harften oluşan alfabe D) Taş üzerine yazılmış kitabeler E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler 2. I. Bulgarlar II. Macarlar III. Göktürkler Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir? A) Yalnız…
Devamı

2006 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2006 ORTA ÖĞRETİM TARİH 1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklübir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?    A) Yerleşik hayata geçmeleri B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları D) Boylar halinde birlikte yaşamaları E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları 2. Selçuklularda erkek…
Devamı

tarihtendersler.com