Kategori: Tarih Ön Lisans

2018 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplumu oluşturan unsurlardan biri değildir? A) Urug B) Boy C) Oguş D) Toy E) Budun 2. Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’i esir etmiş; iki hükümdar arasında yapılan görüşmede Diogenes, Selçuklu Devleti’ne her yıl 360.000 dinar vergi vermeyi ve ihtiyaç hâlinde askerî yardımda bulunmayı kabul…
Devamı

2016 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2016 ÖN LİSANS TARİH 1. Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlar’a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır. Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde; I. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması, II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri, III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I…
Devamı

2014 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2014  ÖN LİSANS TARİH   1. 562’de Bayan Han tarafından Orta Avrupa’da kurulan, 805’te Franklar tarafından yıkılan ve İstanbul’u iki kez kuşatan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazar B) Bulgar C) Avar D) Türgeş E) Avrupa Hun 2. Aşağıda verilen Türk-İslam bilginlerinden hangisinin çalıştığı alan yanlış verilmiştir? A) Farabi – Müzik, Felsefe, Fizik B) Gazali –…
Devamı

2012 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

1. I. Bilge Kağan II. Tonyukuk III. Bumin Kağan Orhun Yazıtları, yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin dönemlerine ait bilgileri içerir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III     2 . Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde, kime takdim etmiştir? A)…
Devamı

2010 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2010 Ön Lisans Tarih 1. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya′da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ah-şap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerle, I.Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. II.Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır. III.Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir. yargılarından hangilerine…
Devamı

2008 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2008 ÖN LİSANS TARİH 1. İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır? A) Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması B) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması C) Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması E) Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi 2. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden…
Devamı

2006 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2006 ÖN LİSANS TARİH 1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir? A) Heykel B) Mimarlık C) Müzik D) Ticaret E) Resim 2. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray mimarisi yoktur? A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Büyük Selçuklular D) Anadolu Selçukluları E) Göktürkler 3. Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda ekonomik durum yüksek…
Devamı

tarihtendersler.com