Kategori: KPSS Tarih Alan Soruları

2018 KPSS Tarih Alan Soruları

1. Akademik tarihçiliğin kurucusu olan Ranke’nin verdiği bir konferans çok beğenilir ve dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanır. O ise büyük bir mütevazılıkla “Bayanlar, baylar beni alkışlamayın. Çünkü bunları ben söylemiyorum, dönemin kaynakları söylüyor.” der. Ranke’nin bu ifadesi tarih yazımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? A) Yorum B) Kuram C) Sentez D) Analiz E) Belge…
Devamı

2017 KPSS Tarih Alan Soruları

2017 KPSS TARİH ALAN SORULARI 1.Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi ve Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Refik B) Zeki Velidi Togan C) Mehmet Fuad Köprülü D) İsmail Hami Danişmend E) Ömer Lütfi Barkan  2. Tarih metodolojisi üzerine yazı yazan bir araştırmacı “Tarihçi, incelediği çağdaki insanın kimliğine…
Devamı

2016 KPSS Tarih Alan Soruları

1.Eski Çağ Tarihi alanında doktora yapan Nurcan, arkadaşı Murat’tan Kayseri’nin Antik Dönem’de Mazaka, Roma İmparatorluğu Dönemi’nde ise Caesarea adlarını taşıdığı bilgisini almıştır. Bu adlar üzerine araştırma yapmaya karar veren Nurcan aşağıdaki alanlardan hangisine başvurmalıdır? A) Onomastik B) Nümizmatik C) Epigrafi D) Heraldik E) Diplomatik 2. Tarihi, “tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması” olarak tanımlayan…
Devamı

2015 KPSS Tarih Alan Soruları

2015 KPSS TARİH ALAN SORULAR   1. Aşağıdakilerden hangisi, eserde dipnot kullanılmasının amaçlarından biri değildir? A) Çalışmanın bilimsel olduğunu kanıtlamak B) Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek C) Sunulan bilginin doğruluk, güvenirlik ve tarafsızlığını korumak için denetim olanağı oluşturmak D) Konuyla ilgili araştırma yapacaklara ulaşma kolaylığı sağlamak E) Araştırmanın konuya sağladığı katkıyı göstermek 2. Aşağıdakilerden hangisi,…
Devamı

2014 KPSS Tarih Alan Soruları

2014 KPSS TARİH ALAN SORULARI   1. Matbaanın Osmanlı Devleti’inde kullanılmasından önce kitaplar elle yazılarak çoğaltılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu işlemi yapanlara verilen addır? A) Müstensih B) Müverrih C) Müellif D) Münakkaş E) Müneccim 2. Mukaddime adlı eseriyle toplumun ne olması gerektiği ile değil, ne olduğu ile ilgilenen ve toplumsal olayları açıklamakta ampirik bir yönteme başvurulmasını…
Devamı

2013 KPSS Tarih Alan Soruları

2013 KPSS TARİH ALAN SORULARI 1. I. Faydalanılan kaynaklar II. Bir tablo veya istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynakları III. Yazarın anlatımları Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı gerektiren bir bilgidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2.Tarih yazıcılığı geçmişten günümüze birçok evreler geçirmiştir. Tarihî olayları…
Devamı

tarihtendersler.com