Duraklama Dönemi 1579-1699

Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayıp Karlofça’ya kadar olan dönemdir. Bu dönemde ¦Osmanlı büyüme hızını kaybetti.Komşularıyla girdiği mücadelelerden net sonuç alamadı. ¦İçte ve dışta problemler yaşadı. ¦Bu dönemde toprak kaybetmemiş hatta en geniş sınırlarına ulaşmıştır. ¦Dönemin sonunda büyük toprak kaybetmiştir. ¦Bütün bunlara rağmen dünyanın en güçlü devleti Osmanlı Devleti’dir. DURAKLAMANIN NEDENLERİ İÇ NEDENLER MERKEZİ YÖNETİMİN BOZULMASI…
Devamı