Çabuk Unutulanlar

ÇABUK UNUTULANLAR & ZOR HATIRLANANLAR

1.Tam anlaşılmamış konular
2.Rakamlar ve isimler.
3.Bilinçsizce, rast gele öğrendiklerimiz.
4.Aralıksız, uzun süre çalışma ile öğrenilenler.
5.Tekrarlanmayan bilgiler.
6.İstenmeden zorunluluk hissiyle öğrenilenler.
7.Düşünülmeden ezberlenenler.
8.Değişken zaman ve her yerde öğrenilenler.
9.Soyut,ilişkilendirmenin zor olduğu bilgiler.
10.Uykusuzken öğrendiklerimiz.
11.Başarısızlığı çağrıştıran bilgiler.
12.İlgi ve bilgi alanımıza girmeyen bilgiler.
13.Önemsiz olduğu düşünülen bilgiler.
14.Pasif dinleme ile öğrenilenler.

KOLAY HATIRLANAN & AZ UNUTULANLAR

1.Anlamlı gelen,tam anlaşılmış bilgiler.
2.Bilinçli olarak hafızaya kaydedilenler.
3.Yüksek motivasyonla öğrenilenler.
4.Üzerinde düşünülerek öğrenilenler.
5.Çok tekrarlanan bilgiler.
6.Düşüncelerimizi onaylayan bilgiler.
7.Üzerinde düşünülerek öğrenilenler.
8.Aynı zaman ve yerde öğrenilenler.
9.Somut,bağlantılar kurulabilecekler.
10.Uykudan önce öğrenilip,tekrar edilenler.
11.Kişiye başarıyı çağrıştıran bilgiler.
12.İlgi ve bilgi alanımıza giren bilgiler.
13.Önemli olduğu düşünülen bilgiler.
14.Aktif dinleme ile öğrenilenler.

www.tarihtendersler.com