Blog

Ahmet Rüstem Bey (Alfred Bilinski)(1862-1935)

Ahmed Rüstem 1862 yılında Midilli’de doğdu. Babası 1854’te Osmanlı hizmetine girerek Nihat Paşa adını alan Polonyalı Bilinski’dir. Ahmed Rüstem, ilk ve orta öğrenimini İzmir İngiliz Okulu, İstanbul Kadıköy Fransız Frerler Okulunda tamamladı. Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulundan yükseköğrenim diploması aldı. Müslüman olduktan sonra Alfred Bilinski olan adını Ahmed Rüstem olarak değiştirdi. 1882’de Bulgaristan Komiserliği Fransızca…
Devamı

Selahattin Türki (Eyyübi) Türkleşmiştir!

Selahattin Türki (Eyyübi) Türkleşmiştir! Bir süredir tartışılan ve bilimsel tarihçiliğin dışarısına çıkarak etnik temelli siyasete çekilen, Kudüs Fatihi Selahattin Türki’nin nasıl anıldığını farklı dönemlerde yazılmış tarafsız, tarihi kaynaklardan yakından inceleyelim. Kaynaklar ele alınırken etnik kimlik olarak iddialarda bulunan, ne Türk, ne Arap, ne de Kürt etnik kimliğe sahip kişilerin eserleri değildir, tamamen milliyetçilik akımından uzak…
Devamı

Yıldırım Bayezid ve Timur

Ankara Savaşı (28 Temmuz 1402) Timur, Karabağ kışlağında Bayezid’den gelen Osmanlı elçisine, Osmanlılar “dâim Frenklere karşı gaza yaptıklarından”, ona karşı yürümek “Frenklerin kuvvetlerinin artmasına” neden olur, bu nedenle “Rûm diyarı üzerine yürümek” yanlısı değilim, yanıtını verdi. Fakat, Bayezid’in Karakoyunlu Kara Yusuf’u himaye etmekte ısrarını bir meydan okuma olarak görüyordu. Yıldırım Bayezid (1389-1403) şehzâdeliğinde Kütahya’da musâhib…
Devamı

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında bir Çocuk Dergisi: Gürbüz Türk Çocuğu

Gürbüz Türk çocuğu dergisinde en ilginç etkinliklerden biri de halkı sağlıklı çocuklar yetiştirmeye teşvik etmek için düzenlenen Gürbüz Türk çocuğu yarışmalarıdır. Yarışma sayesinde hem sağlıklı gürbüz Türk çocuklarının fotoğrafları yayınlanarak ideal Türk çocuğunun nasıl olması gerektiği gösterilmiş, hem de gürbüz çocukların arttırılması teşvik edilmiştir. Cumhuriyet ilan edildiğinde en önemli sorunlardan biri sağlıktır. Uzun süren savaşlar…
Devamı

Üniversite Sınavında Çıkmış Coğrafya Sorularının Sunuları

2021 YKS COĞRAFYA SORULARI   2020 YKS COĞRAFYA SORULARI   2019 YKS COĞRAFYA SORULARI   2018 YKS COĞRAFYA SORULARI Diğer Ders Sunuları Ve Sorular Sunularına Menüler Kısmından Ulaşabilirsiniz.

2011 YKS Felsefe Soruları

TYT 11. Kimileri felsefenin geçmişe takılıp kaldığını ve binlerce yıldır aynı soruları sorduğunu, buna karşın bilimin, durmaksızın ilerlediğini ve insanların hayatında köklü değişikliklere neden olduğunu, teknolojik gelişmeler bir yana yeme içme alışkanlıklarını bile farklılaştırdığını düşünmekte. Oysa felsefe, bilimler gibi dinamik bir şekilde ilerlemez belki ama güncel olandan da bağını hiçbir zaman koparmaz. Çağdaş düşünürlerin “İyi…
Devamı

2020 YKS Felsefe Soruları

TYT 11. Hazzı insan yaşamının bir ereği olarak kabul eden Epiküros, hazdan ne anladığını ise şöyle açıklar: “Hazzın bizim için hayatın en üstün amacı olduğunu söylemekle ne sadece her şeyin tadını çıkarmak isteyen uçarıların zevklerini ne de maddi hazların sınırsızca doyurulmasını kastediyorum. Bunu yalnız, doktrinimizi anlamayan bilgisiz insanlar ya da kötülük olsun diye anlamaz görünenler…
Devamı

2019 YKS Felsefe Soruları

TYT 11. Kimileri felsefenin çözümsüz meseleler ile soyut ve yaşamdan kopuk fikirlerden ibaret olduğunu sanır. Hatta bunlar felsefenin “boş konuşma” olduğunu bile söylerler. Yaşamın hızlıca akıp geçtiğine, bu yüzden derin düşünmenin gerekli olmadığına inanırlar. Dahası birtakım önemli konulara kıyısından köşesinden ilişenleri “Felsefe yapma!” diyerek azarladıkları bile olur. Oysa felsefe yapmak, “hayatı doğrudan deneyimleme tavrından” ve…
Devamı

2018 YKS Felsefe Soruları

TYT 11. Sokrates bilgeliği tanımlarken onun özelliğinin her şeyi bilmek değil, neyi bilip neyi bilmediğini bilmek olduğunu söyler. Bu bakımdan felsefe bilgelik arayışı diye de tanımlanır. Felsefe öğreniminin insanlara kazandıracağı önemli özelliklerden biri de, insanların bildikleri konuda konuşmayı, bilmediklerindeyse susmayı öğrenmeleri olacaktır. Bu özelliği kazanan kişi fikri sorulduğunda bilmediği bir konuda insanları yanlış yönlendirmeyecektir. Örneğin…
Devamı

2021 YKS Coğrafya Soruları

TYT 6. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I numaralı yerde 21 Haziran’da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. B) II numaralı yerde 21 Haziran’da gündüz süresi III numaralı yerden daha kısadır. C) III numaralı yerde yıl boyunca, gece ve gündüz arasındaki süre farkı diğerlerine göre daha…
Devamı