Blog

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türkiye Mason Cemiyeti’ni kapattırdığı için Yahudi Masonlar zehirledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türkiye Mason Cemiyeti’ni kapattırdığı için Yahudi Masonlar zehirledi. Plan Kremlin’de yapıldı, Türkiye’de uygulandı… Egenin ve Balkanların tanınmış kıdemli komünist mübeşşiri Varnalı Bulgar Yahudilerinden 33 dereceli Farmason Avram Benaroyas, Yunan komünistlerin yayın organı Laiki Foni (Halkın Sesi) Gazetesi’nin 1 Ağustos 1948 tarihli nüshasında yazdığı anılarda şöyle dedi: “1937 yılının ortalarında, ismini açıklayamayacağım…
Devamı

Balkan Savaşları ve Bab-ı Ali Baskını

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı ve Yemen’deki isyanla meşgulken, Balkan ülkelerinin isyan etme riskine karşı askerlerini Trablusgarp’a ve Yemen’e kaydırarak büyük bir hataya imza attı. Aynı dönemde 70,000 askerin tasarruf amacıyla terhis edilmesi, Osmanlı Devleti’ni savunmasız hale getirdi. Bu fırsatı değerlendiren Balkan ülkeleri, Rusya ve İngiltere’nin desteğiyle Osmanlı Devleti’ne saldırdılar ve savaş kaybedildi. Savaşın kaybedilmesinden Harbiye…
Devamı

Enver Paşa’nın I. Dünya Savaşı Oyunu

Almanya, 1871’de birleşerek yükseldi ancak Emperyal İngiltere, Fransa ve Rusya ile çekişti. Osmanlı İmparatorluğu, savaşa girmeyi düşündü, ancak içerisinde farklı görüşler vardı. Enver Paşa Almanya ile ittifak arayışındaydı, Mustafa Kemal ise savaşa karşı çıkıyordu. Sonunda, Enver Paşa’nın isteğiyle Osmanlı, Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması yaparak savaşa sürüklendi. 1871 yılında başta Prusya ve diğer küçük…
Devamı

Enver Paşa’nın Yarım Kalan Harf Reformu

Enver Paşa’nın 1914’te geliştirdiği “Hurûf-ı Munfasıla” yazı sistemi, harf devrimine öncülük etmiştir. Askeri yazışmaları kolaylaştırmak amacıyla Arap alfabesinden farklı bir yapı kullanmış olsa da, Birinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle askeri öncelikler ve adapte olamama sorunları nedeniyle beklenen ilerlemeyi sağlayamamıştır. Enver Paşa, askerî yazışmaları kolaylaştırmak amacıyla 1914’te yeni bir yazı sistemi geliştirdi. Bu yeni yazı sistemi “Hurûf-ı…
Devamı

Bosna Piramitleri: Gerçek mi, Safsata mı?

Bosna-Hersek’in merkezindeki Visoko bölgesinde, sahte arkeolojik teoriler etrafında dönen bir hikaye var. 2005 yılından bu yana, Bosnalı-Amerikalı işadamı Semir Osmanagić, Visoko’da bulunan bir dizi doğal tepenin dünya üzerindeki en büyük piramitler olduğunu iddia ediyor. Ancak, bu iddia bilim camiası tarafından reddedilmektedir. Bosna-Hersek’in merkezindeki Visoko bölgesinde, sahte arkeolojik teoriler etrafında dönen bir hikaye var. 2005 yılından…
Devamı

Adolf Hitler’in Hakimleri

Hitler’i, Hitler yapan önce Alman halkı, sonra Alman yargısıydı. Eğer Alman yargısı mensupları en baştan Hitler’e karşı dik durabilselerdi, Hitler sahip olduğu güce ulaşabilir miydi? Hitler’e bağlılık yemini edip ”Kanun demek Hitler demektir” diye övünmek yerine Anayasa’ya bağlılıktan vazgeçmeselerdi bu kadar insan hayatını kaybeder miydi? Cevap: ”Kesinlikle Hayır!..” Diktatör rejimlerinin en önemli güçlerinden biri yargıdır.…
Devamı

Milli Mücadele Düşmanı Bir Vatan Haini: Ali Kemal

Ali Kemal’in aktif siyasi hayatı Mütareke döneminde başladı. Milli mücadele karşıtı olan Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti yönetim kurullarında görev alan Ali Kemal, ayrıca 4 Mart 1919 da kurulan 1. Damat Ferit hükümetinde maarif nazırlığı yapmıştır. İzmir’in işgalinden sonra 19 Mayıs 1919 da kurulan 2. Damat Ferit hükümetinde ise…
Devamı

Selçuk Bey

Selçuklu hanedanının atası Selçuk Bey, Oğuzların Kınık boyundandır. Selçukluların atası olarak kabul edilen ilk kişi “demir yaylı” unvanını taşıyan Selçuk Bey’in babası Dukak’tır. Dukak Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde üst dereceli bir komutandı. Selçuk, tahminen 900 yıllarında doğmuştu. Babası öldüğünde 17-18 yaşlarında idi. Selçuk da babası gibi Oğuz yabgusunun hizmetine girdi. Yeteneği ve bilgisi sayesinde kısa…
Devamı

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075-1086 yıllarında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk Sultanıdır.Süleyman Şah, Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğludur. Kutalmış, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan karşısında 1063 yılında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüş, çocukları Süleyman Şah, Mansur, Alp İlig ve Devlet (Dolat), Alparslan tarafından esir alınmıştı. Nizâmülmülk, Kutalmış’ın bütün çocuklarının öldürülmesini…
Devamı

YKS 2023 Online Sınavı

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları

www.tarihtendersler.com
error: Content is protected !!