Başlarken

       Tarih; bir milletin geleceğine yön vermesinde en önemli unsurlardan biridir.
       Geleceğini sağlam temellere oturtmak isteyen her millet, bireylerine tarihini öğretmek zorundadır. 
  Devletlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde geçmişte yaşamış olduklarının büyük etkisi vardır. Öyle ki: dostlukları, düşmanlıkları bununla bağlantılıdır. O halde dostunu, düşmanını tanımak adına Tarih bilinci muhakkak her fertte olmalıdır. 
       Türk milletinin tarihine bakıldığında çok engin olduğu görülür. Dünyanın hiçbir milletinde tarih içerisinde 16 imparatorluk kurulduğu görülmemiştir. Aslında bu olayı güzelleştiren 16 imparatorluk ve diğer bir çok devlet ve hanlığın Asya,Avrupa,Afrika gibi farklı kıtalarında kurulması. Yani bir toprak parçasına bağlı kalınmaksızın dünyanın her yerinde devlet kurulmasıdır. Bu durumun kişinin milletine ve kendisine güvenmesi ve milletiyle gurur duyması açısından bambaşka bir duygudur. Bu bilinçte olan bir insan daha sağlam adımlarla geleceğe yürür.
     Türk tarihinde kurtuluş mücadelesi de bir destandır. Bu tür olaylar doğru anlatılırsa, daha doğrusu bir amaç için anlatılırsa toplumların geleceğe dönük düşüncelerini ateşler. Bu olaylar tarih bilincinin oluşmasında da büyük rol oynar. 
     Eğitim sistemimizin amaçlarından biriside: Tarih bilincinin oluşturulmasıdır. Ama, her ne hikmetse bu bilinç bir türlü sağlıklı bir şekilde oluşturulamamaktadır. Devletimizin ve milletimizin bekası için, bu durumu gözden geçirilmesi tarih bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerektiğine inanmaktayım.
www.tarihtendersler.com