Atırau’da 200 Kurgan

Atırau’da büyük arkeolojik keşif: 200 Kurgan   

Kazakistan tarihinin en büyük arkeolojik keşfi  Atırau Eyaleti’nde yapıldı.Atırau Eyaletinde Sarmat Dönemine ait  200 kurgan bulundu. Arkeoloji açısında  oldukça kıymetli bir keşif Atırau Devlet Üniversitesi Bilim Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Atırau Devlet Üniversitesi Bilim Araştırma Merkezi Başkanı Aniya Yermagambetova, tarih açısından  oldukça yüksek değeri olan keşifle ilgili bilgi  verdi. Basın mensuplarıyla görüşen Yermagambetova, Uzaydan yapılan fotoğraf çekimlerine göre Atırau Eyaletinde Sarmat dönemine ait yaklaşık  200 mezar bulunmakta olduğu kanıtlandı, dedi. Yermagambetova’nın belirttiklerine göre çoğunlukla Kızılkuginsk ilçesinde bulunan Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar sayılan kurganların daha detaylı araştırma ve incelenmelerine yönelik çalışmalar  bu yıl başlayacak.
    Yermagambetova, Kazı çalışmaları bu yıl başlatmayı planlıyoruz.  En azında bir mezarın tam incelenmesini istiyoruz.  Bölgede daha önce tarihi değeri yüksek olan birçok  eşya bulunmuştu. 2006 yılında kazı çalışmaları esnasında  taştan yapılan kurgan bulundu ve içinde  altın kolye, kolye ucu ve bakır çerçeveli aynalar vardı, dedi. Kurgan – Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar,  türbelerin içine  ulu ve kutlu kişilerin gömüldüğü biliniyor. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklinde ve ölenler değerli eşyaları ile birlikte gömülürlerdi.

Sarmatlar kimdir?

İskitler ve Sarmatlar önemli bozkır kavimlerindendirler. Her iki kavim de Karadeniz′in kuzeyindeki bozkırlarda egemenlik kurduktan sonra Kırım başta olmak üzere Karadeniz sahillerine yöneldikleri gibi yerleşik kültür merkezlerine doğru doğuda Kafkaslardan batıda da Tuna nehri ve çevresinden yol bulmuşlar ve bir şekilde yerleşik kavimlerle bağlantı kurmuşlardır. Önce  İskitler Tuna nehri ve çevresinde yerleşik kavimlerle karşılaşmışlar, siyasi ve askeri mücadelelerden başka iktisadi ilişkilerini de geliştirmişlerdir. Onların Greklerle temasları daha çok iktisadi ilişkiler üzerine kurulmuştur.
İskitlerden sonra Karadeniz′in kuzeyindeki bozkırlarda egemenlik kuran Sarmatların da öncelikle Greklerle ticari ilişkileri geliştirme gayreti içine girdikleri görülmektedir. Roma’nın bir imparatorluk haline gelmesi ve Tuna nehri ve çevresine doğru yönelmesi Sarmatlarla Romalıların mücadelesini kaçınılmaz hale getirmiştir.
Bu mücadelede Sarmatların batı kolu olan Yazığların önemli bir yer tuttukları bilinmektedir. Romalılar “divide et empare”, “böl ve hükmet” ya da “ayır, buyur” yöntemini en iyi şekilde uygulamışlardır. Zaman zaman gerçekleştirilen ticari faaliyetlerden başka savaş taktikleri ve kullandıkları savaş araç- gereçleri de askeri açıdan iyi bir öğretici olmuştur.  İskit ve Sarmatlar yerleşiklerin sosyal, siyasi, iktisadi ve askeri hayatlarında önemli bir yer tutmuşlardır. Böyle bir yararlanma konar- göçerlerin Tuna nehri ve çevresinde yayılmaları ve yerleşiklerle temasları sayesinde mümkün olabilmiştir.turkkazak.com
Prof. Dr. İlhami Durmuş
27.01.2014