Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -2

Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -2

Tebrikler - Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Türkiye'nin komşularıyla olan sınırlarının şekillenmesinde,

I. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi,

II. Ankara Antlaşması'nın imzalanması,

III. Sadabad Paktı'nın kurulması,

IV. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması

gelişmelerinden hangilerinin herhangi bir etkisi olmamıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 2
2. Türkiye, Lozan Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçları ödemeyi kabul etmiş, ancak bu ödemeler bir süre sonra aksamaya başlamıştır.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Ulusal ekonomiyi kurma çalışmalarına hız verilmesi
C
Çok partili hayata geçiş çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması
D
Devletçi ekonomik modelin benimsenmesi
E
Türkiye'nin Dünya genelinde yaşanan ekonomik bunalımdan etkilenmesi
Soru 3
3.

I. Kıbrıs,

II. Nüfus mübadelesi,

III. Ege adaları,

IV. Osmanlı dış borçları,

V. Azınlıklar

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir siyasi anlaşmazlığa ve diplomatik soruna yol açmamıştır?

A
I
B
II
C
II
D
IV
E
V
Soru 4
4. Türkiye, Fransa'yla 1921'de imzaladığı Ankara Antlaşması'yla Hatay'ı Suriye'nin kontrolüne bırakmış, ancak Hatay'ın;

- özel bir statüye sahip olması,

- kendisine ait bir meclisinin bulunması

koşullarını kabul ettirmiştir.

Lozan'da da korunan bu yapı aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
Ortadoğu'da siyasi istikrarın sağlanmasını
B
Türkiye'nin güney sınırının güvence altında olmasını
C
Hatay'ın bağımsızlığını ilan etmesini
D
İtalya'nın Ortadoğu'da işgallere başlamasını
E
Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının korunmasını
Soru 5
5.

I. Sovyet Rusya,

II. İtalya,

III. Fransa,

IV. Afganistan,

V. İngiltere

Yeni Türk Devleti yukarıdaki devletlerden hangisiyle diğerlerinden daha önce eşitlik ilkesini gözeterek diplomatik ilişki kurmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6. Türkiye 1930'lu yıllarda yaşanan devletler arası siyasi krizleri dikkatle izlemiş ve buna göre bazı diplomatik girişimlerde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu yönde attığı adımlar arasında yer almaktadır?

A
Almanya ile birlikte hareket etmek
B
Balkan Antantı'nı kurmak
C
Silahlanma çabalarına ağırlık vermek
D
Musul Sorunu'nu Milletler Cemiyeti'ne götürmek
E
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatmak
Soru 7
7. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları esas itibarıyla Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. Ancak 1926 yılında İngiltere ile imzalanan antlaşma ile Irak sınırımız, 1939 yılında Hatay'ın topraklarımıza katılmasıyla da Suriye sınırımız yeniden düzenlenmiştir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

I. Lozan Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir.

II. Türkiye yeni toprak elde etmeye yönelik bir dış politika izlenmiştir.

III. Sınır düzenlemeleri konusu Türkiye için Lozan'dan sonra da gündemde olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. İngiltere, Musul halkının Türkiye ile birleşme isteğini önlerken, diğer taraftan da yurdumuzda isyan ve kargaşa çıkararak Türkiye'yi siyasi istikrarı olmayan bir ülke olarak dünyaya tanıtmak istiyordu.

Bu durum,

I. İngiltere, Ortadoğu'daki çıkarlarını önemli görmüştür.

II. İngilizler Musul'u kaybetmemek için her yola başvurmuşlardır.

III. Türkiye'nin toplumsal bütünlüğü tehlikeye sokulmuştur.

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. Atatürk, 1921'de TBMM'de, "Almanya'nın ve Rusya'nın ekonomik durumları ve bu durumlarla İngiltere'nin kuracağı ilgiler ve ilgilerin doğuracağı politik ilişkiler başlı başına görüşülmeye değer sorunlardır." demiştir.

Bu sözlerin,

I. devletler arası gerginliklerin yaşanabileceği,

II. uluslar arası siyasi gelişmelerin yakından izlenmesi,

III. Osmanlı Devleti'nin topraklarının geri alınması

olgularından hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Türk Hükümeti, Lozan'dan sonraki dönemde de İngiltere ile arasında sorun olmayı sürdüren Musul'a yönelik askeri harekatta bulunmak üzere 1924 yılında ciddi hazırlıklara başlamıştır.

Türk Hükümeti'nin bu hazırlıkları aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
İngiltere'nin Anadolu'ya yönelik işgal planları yaptığının
B
Siyasi çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığının
C
Sömürgecilik düşüncesinin ortadan kaldırılmak istendiğinin
D
Türkiye'nin yeni topraklar kazanmak istediğinin
E
Ekonomik rekabetin öne çıkarıldığının
Soru 11
11. İngiltere'nin Türkiye'ye 1925 yılında Musul'la ilgili olarak bir askeri harekatta bulunabileceğini bildirmesine, Türk Hükümeti, "Sınırlarını ve bağımsızlığını korumak için her türlü tedbire başvuracağı" karşılığını vermiştir.

Türk Hükümeti'nin bu karşılığı, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya yöneliktir?

A
Egemenlik haklarını
B
Barış yanlısı olduğunu
C
Ekonomik işbirliğini
D
Askeri işbirliğini
E
Toplumsal birliğin önemini
Soru 12
12. Türk Boğazları Lozan'da alınan kararla uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılmıştır. Boğazlar tüm devletlerin ticaret gemilerine açık hale getirilmiştir.

Bu karara bakılarak,

I. Türkiye'nin Boğazlarla ilgili yetki ve sorumluluğu kalmamıştır.

II. Boğazlar uluslararası bir sorun olarak görülmüştür.

III. Boğazların işlerliğinin sınırlandırılması hedeflenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.