Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -1

Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -1

Tebrikler - Atatürk Dönemi İç ve Dış Siyaset -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.Türkiye Cumhuriyeti’nin, İran, Irak ve Afganistan ile Sadabad Paktı'nı kurmasında,

I. Ortadoğu’da Türkiye’nin ekonomik ve siyasi etkinliğini artırmaya çalışması,

II. Türkiye’nin Misak-ı Milli kayıplarını telafi etmeyi amaçlaması,

III. İtalya’nın Ortadoğu’da yayılmacı politikalar izlemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. Türkiye'nin, 1934 yılında Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya ile birlikte Balkan Antantı'nı oluşturmasında,

I. Almanya'nın Balkanlarla ilgili yayılmacı hedeflerinin olması,

II. Balkanlarda kalıcı siyasi istikrarın sağlanmak istenmesi,

III. Avrupalı devletlerin Türkiye'de azınlık sorunu çıkarmalarının önüne geçilmek istenmesi

olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3. Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Musul'u İngiltere'nin kontrolü altındaki Irak'ın egemenliğine verilmesini kabul etmesinde,

I. Menemen Olayı'nın ülkede iç istikrarı tehlikeye düşürmesi,

II. Şeyh Said İsyanı'nın Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan yıpratması,

III. Boğazların Türk denetimi altına alınmasına çalışılması

durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. Türkiye'nin Atatürk Dönemi'nde ortaya koyduğu dış politika uygulamalarının,

I. devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterme,

II. ulusun bağımsızlığını ve devletin bölünmezliğini koruma,

III. uluslararası kalıcı barışın sağlanmasına katkı yapma

esaslarından hangilerine dayalı olarak şekillendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen,

I. Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun yetkilerinin Türkiye'ye devredilmesinin sağlanması,

II. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmak üzere davet edilmesi,

III. İngiltere ile 1926 yılında Ankara Antlaşması'nın imzalanması

girişimlerinden hangileri Türkiye'nin devletler arası platformdaki diplomatik ve siyasi etkinliğinin arttığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
6.

I. Balkan Antantı'nın kurulması,

II. Boğazlarda Türk egemenliğinin kesinleşmesi,

III. Hatay'ın Anavatan'a katılması

gelişmelerinden hangileri, Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
7.

I. Musul Sorunu,

II. Hatay Sorunu,

III. Boğazlar Sorunu

Yukarıdakilerden hangileri Türk Devleti'nin çıkarlarına aykırı bir biçimde çözümlenmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8.

I. İtalya'nın İnönü savaşları sonrası Anadolu'dan çekilmesi,

II. Sakarya Savaşı sonunda Fransa'nın TBMM'yi tanıması,

III. İngiltere'nin Yunanlıları askeri yönden desteklemesi

olaylarından hangileri, Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik anlayışına zararlı nitelikte değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Cumhuriyet döneminde görülen;

I. Irak sınırının İngiltere'nin isteklerine uygun şekilde belirlenmesi,

II. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın dışında kalması,

III. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

gelişmelerinden hangilerinin, dış politikada başarısızlık olarak değerlendirilmesi mümkündür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile anlaşarak Polonya'yı paylaşan, ancak daha sonra Almanya'ya karşı İngiltere ile birlikte hareket eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Sovyetler Birliği
D
Çekoslovakya
E
Avusturya
Soru 11
11. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında izlediği politika ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

A
Almanya ile birlikte hareket etmiştir.
B
Tarafsızlık politikası benimsemiştir.
C
İngiltere ile askeri ittifakın yollarını aramıştır.
D
Almanya ile İngiltere arasında arabuluculuk yapmaya çalışmıştır.
E
Misak-ı Milli sınırlarını gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
Soru 12
12. II. Dünya Savaşı'nın sonuçlanmasında,

I. ABD'nin savaşa girmesi,

II. İngiltere'nin Fransa ile birlikte hareket etmesi,

III. İtalya'nın Balkanları işgal etmesi

gelişmelerinden hangileri diğerlerinden daha önemli bir rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.