Arap İslam Tarihi -3

Arap İslam Tarihi -2

Tebrikler - Arap İslam Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Abbasilerin,

I. Sınırların genişlemesini sağlama

II. Devlet yönetiminde Arap milliyetçiliği uygulamama

III. Saltanat yönetimini benimseme

politikalarından hangileri Emevilerden farklı olduklarını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
Kur'an-ı Kerim'in aslının korunmasına İslamiyet’in ortaya çıktığı ilk günlerde Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebubekir'in İslamiyet'i kabul etmesi,

I. İslamiyet'in sınıflaşmaya sebep olduğu,

II. İslamiyet'in sınıf ayrımı yapmadığı,

III. İslamiyet'in herkese hitap ettiği

yargılarından hangilerini doğrular?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Mekkelilerden sonra Taiflilere yaptığı müslüman olma daveti kabul edilmeyen Hz. Muhammed dönüş yolunda Akabe'de Medineli bir grupla karşılaşmıştır. 621 yılındaki I. Akabe Biati ile müslüman olan Medineliler, Hz. Muhammed'e bağlılık sözü vermişlerdir.

Bu bilgilere göre,

I. Taif yolculuğu olumsuz bitmemiştir.

II. İslamiyet Mekke dışına taşınmıştır.

III. Medineliler islamiyeti kabul etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Hudeybiye Barışı'nda yer alan "Reşit olmamış bir Mekkeli, Müslümanlığa geçip Medine'ye kaçarsa ailesine geri verilecektir." şeklindeki madde sebebiyle Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber çok eleştirilmiştir. Bu madde uygulamada Müslümanlar lehine sonuçlar verince Mekkeliler bu antlaşmayı bozmuşlardır.

Bu bilgiden hareketle Hz. Muhammed ile ilgili olarak,

I. Diplomatik bakımdan başarılı olmuştur.

II. Devlet başkanı olarak Müslümanların güvenini kazanmıştır.

III. Mekkelilerin baskılarına boyun eğmemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Emeviier ile başlayan siyasi bir gelişmedir?
A
Ordugah şehirlerin kurulması
B
Donanmanın kurulması
C
Hilafetin saltanata dönüştürülmesi
D
Divan örgütünün ve vezirlik sisteminin kurulması
E
Türklerin devlet yönetiminde görev alması
Soru 6
Hz. Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması'na "iki taraf on yıl süreyle savaş yapmayacaktır." maddesini hangi amaçla koydurduğu söylenemez?

A
Askeri açıdan güçlenmek
B
İslam’ın yayılmasını hızlandırmak
C
Ticareti kontrol altına almak
D
Diğer kabilelerle ticari işbirliği yapmak
E
Mekke'de birlik ve beraberliği sağlamak
Soru 7
İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda, haram aylarında savaşlara ara verilirdi. Putlara tapan Araplar, Kabe'yi kutsallığından dolayı ziyaret ederler, Kabe etrafındaki panayırlarda eğlenceler düzenler ve ticari faaliyetlerde bulunurlardı. Ayrıca putlarına kurban keser, buraya gelen ziyaretçilere su ve yiyecek ikram ederlerdi.

Buna göre putperestlerle ilgili,

I. İslamiyet’te de geçerli olan bazı geleneklere sahiptir.

II. Misafirperverdir.

III. Ticaretle uğraşmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I ,II ve III
Soru 8
Emeviler Arap devleti anlayışına sahip iken, Abbasiler İslam devleti özelliğine sahiptir.

Buna göre,

I. her iki devletin de Arap olmayan Müslümanları devlet görevlerinde kullanması,

II. Emevilerin, Arap milliyetçiliği politikası izlemesi,

III. Abbasilerin farklı milletleri bir çatı altında toplaması

açıklamalarından hangileri yukarıdaki bilgiler ile paralellik gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

Hz. Osman'ın hilafeti döneminde özellikle Ümeyye ailesinden olanların önemli devlet görevlerine getirilmesi, İslamiyet öncesinde var olan hangi sorunun yeniden ortaya çıkmasına sebep olduğu savunulabilir?

A
Kan davaları
B
Soy üstünlüğü
C
Irkçılık
D
Putperestlik
E
Yağmacılık
Soru 10
I. İslam Devleti'nin sınırlarının genişleyerek İspanya'ya kadar ulaşması

II. Arap milliyetçiliği politikasının uygulanması

III. İslam dininin eşitlik ve adalet dini olması

Yukarıda verilen özelliklerinden hangileri İslam dininin ve dolayısıyla Arapça'nın uluslararası özellik kazanmasına sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda,

I. kabileler arası sürekli devam eden savaşların olması,

II. kan davaları ve yağmacılığın yaygın olması,

III. en önemli geçim kaynağının kervan ticareti olması

gelişmelerinden hangileri siyasi ve sosyal anlaşmazlıkların var olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
Dört Hatife Devri'nin özellikleri arasında,

I. İslam Devleti sınırlarının genişlemesi,

II. Türklerle ilk kez komşu olunması,

III. halifelerin seçimle belirlenmesi

verilenlerden hangileri yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Abbasi Devleti'nin bilim ve sanat alanlarındaki ilerlemesinde,

I. lüks ve israfın artması,

II. Emevi geleneğinin mirasçısı olması,

III. ekonomik durumun iyi olması

gelişmelerinden hangileri etkili değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
628de imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi putperestlerin vakit kazanma ve Müslümanların Mekke'ye girmesini engelleme amacıyla düzenlenmiştir?

A
Antlaşma süresi 10 yıl olacaktır.
B
On yıl süreyle iki taraf birbirine saldırmayacaktır.
C
İki taraf istediği kabileler ile anlaşma yapabilecektir.
D
628'deki Hac ziyareti 629'a ertelenecektir.
E
Velisinin izni olmadan Medine'ye gelen Kureyşliler geri iade edilecektir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com