Japonya

UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ:JAPONYA

     Japonya′yı Batıya açılmasında ABD′nin belirgin bir etkisi oldu. ABD ile baş edemeyeceğini gören Japonlar ülkelerini Amerikalılara açmıştı. Batıdaki teknik gelişmeleri yakından takip eden Japonlar, kırk yıl sonra Avrupalı rakiplerinin karşısına sömürgeci bir devlet olarak çıktı.
     1850′lerden başlayarak Amerika ve Avrupa′ya yüzlerce öğrenci gönderildi. Sadece teknik gelişmelerle yetinilmemiş, ülkedeki feodal idari ve sosyal yapılanma da değiştirilmeye çalışılmıştır.

Meiji Dönemi
1867′de 15 yaşında tahta geçen Matsuhito “aydınlanmış yönetim” olarak nitelendirilen yeni bir dönem başlattı. Bu döneme ve bu dönemde gerçekleştirilen düzenlemelere “Meiji Restorasyonu” adı verilir. Meiji Restorasyonu ile Japonya ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel alanlarda köklü değişiklikler geçirmeye başladı.
Bu dönemde yapılan düzenlemelerden bazıları şunlardır:

     1870′de demiryolu yapımına başlanarak yirmi yıl sonra 7200 kilometrelik demiryoluna sahip hale gelindi.
     1871 ′de Daymiyo denen derebeylik sistemine son verilerek ülke çağdaş bir şekilde idari bakımdan organize edildi.
     1871 ′de ilk gazete yayınlandı.
     1872′de kadın ve erkek her Japon için ilköğretim zorunlu oldu.
     1873′te mecburi askerlik sistemi kabul edildi.
     1868-1898 yılları arasında 2190 fabrika yapıldı.

     Japonya bir süre sonra ham madde ve pazar arayan sömürgeci bir devlet haline gelmiştir. Kore′yi ekonomisi için hammadde kaynağı ve Pazar olarak gören Japonya′nın bu bölge ile yakından ilgilenmesi, Çin′le ilişkileri bozmuştur. Gerilimin tırmanması Çin′in 1894′de Japonya’ya savaş ilanına yol açtı. Ancak Japonya Çin′i yenilgiye uğrattı.
      Japonya Mancurya′yı işgal eden Rusya ile de 1904′te savaştı ve bu devleti yenilgiye uğrattı. Rusya, Mançurya üzerindeki haklarını Japonya′ya devrederek Kore’nin bağımsızlığını tanıdı.
     1910 yılında da Kore′yi işgal eden Japonya, bu işgal ile Uzak Doğu′daki sömürgecilik faaliyetlerinin  aktif bir aktörü haline geldi.