2018 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2018 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46.1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının görev süresi kural olarak kaç yıldır?

A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

47. 1982 Anayasası’na göre, en az kaç yaşını dolduran Türk vatandaşları milletvekili seçilebilirler?

A) 17
B) 18
C) 20
D) 21
E) 25

48. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?

A) Kamu Denetçiliği Kurumu
B) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Devlet Denetleme Kurulu

49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından biri değildir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Adli para cezası
E) Devlet memurluğundan çıkarma

50.Aşağıdakilerden hangisi seçimle değil, yalnızca atama yoluyla göreve gelir?

A) Vali
B) İl genel meclisi üyeleri
C) Mahalle muhtarları
D) Büyükşehir belediye başkanları
E) Belediye meclisi üyeleri

51. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?

A) İl özel idareleri
B) Bakanlıklar
C) Büyükşehir belediyeleri
D) Köyler
E) Cumhurbaşkanı yardımcıları

52. Yerleşim yeri Ankara olan Zeynep, kocası Yusuf’a boşanma davası açmak istemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu davaya bakmaya görevli ve yetkilidir?

A) Ankara Aile Mahkemesi
B) Ankara İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi
E) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

53. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi niteliği taşır?

A) Dernekler
B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
C) Limited şirketler
D) İnsanlar
E) Köyler

54.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak hükümsüz sözleşmelerden biri değildir?

A) Kamu düzenine aykırı sözleşmeler
B) Kişilik haklarına aykırı sözleşmeler
C) İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
D) Konusu başlangıçtan itibaren objektif ve sürekli olarak imkânsız olan sözleşmeler
E) Ahlaka aykırı sözleşmeler

55. 1997 – 2006 yılları arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yürüten, bu süreçte Kıbrıs Sorunu konusundaki çalışmalarıyla tanınan, 2001 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen ve 2018 yılında hayatını kaybeden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ban Ki-moon
B) Boutros Boutros-Ghali
C) Javier Perez de Cuellar
D) Kofi Annan
E) Kurt Waldheim

56. Ağ ile ortasından ikiye bölünen oyun alanındaki tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ragbi
B) Golf
C) Hentbol
D) Voleybol
E) Tenis

57.Özellikle Ramazan gecelerinde, camilerde minareler arasına gerilen ipler üzerine kandil veya ampuller yoluyla oluşturulan yazı ve resimlere ne ad verilir?

A) Hat
B) Nakış
C) Tezhip
D) Mahya
E) Şerefe

58. Aşağıdaki ülkelerden hangisi en geniş yüz ölçümüne sahiptir?

A) Rusya
B) Çin
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Avustralya
E) Kanada

59. 2018 yılında 947. yıl dönümü düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı Malazgirt Ovası aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır?

A) Erzincan
B) Erzurum
C) Muş
D) Van
E) Diyarbakır

60. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri aşağıdaki illerin hangisinde düzenlenmektedir?

A) Kırklareli
B) Tekirdağ
C) Bursa
D) Edirne
E) Bilecik

46.D 47.B 48.E 49.D 50.A 51.E 52.A 53.D 54.C 55.D 56.E 57.D 58.A 59.C 60.D

 

 

 

 

tarihtendersler.com