2018 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2018 KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Bilgisi Soruları

46. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişisi değildir?

A) Dernek
B) Vakıf
C) Anonim şirket
D) Limited şirket
E) İl özel idaresi

47. Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, en az kaç yaşını dolduran erkek veya kadının evlenmesi mümkündür?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

48. Malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırmak, kişisel hakları kuvvetlendirmek ya da kazanılmış veya kazanılması muhtemel ayni hakları korumak amacıyla kanunda sayılan bazı hakların tapu kütüğüne yazılmasına ne ad verilir?

A) Karine
B) Beyan
C) Şerh
D) Terkin
E) Tadil

49. 1982 Anayasası’na göre, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

A) Özel yetkili ağır ceza mahkemesi
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Yargıtay
E) İçişleri Bakanlığı

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı tarafından atanmaz?

A) Genelkurmay başkanı
B) Cumhurbaşkanı yardımcıları
C) Bakanlar
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
E) Üst kademe kamu yöneticileri

51. 1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanlığı kararnameleri, ayrıca bir tarih belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe girer?

A) Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün
B) Resmî Gazete’de yayımlandıkları günü takip eden 15. gün
C) Resmî Gazete’de yayımlandıkları günü takip eden 30. gün
D) Resmî Gazete’de yayımlandıkları günü takip eden 45. gün
E) Resmî Gazete’de yayımlandıkları günü takip eden 60. gün

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunan devlet memuru için öngörülmüş olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
E) Devlet memurluğundan çıkarma

53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50

54. İdarenin kuruluş, eylem ve işlemlerinin kanuna dayanması ve bu eylem ve işlemlerin kanuna aykırı olamamasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal devlet
B) Laiklik
C) Kanuni idare
D) Yasama kısıntısı
E) Üniter devlet

55. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan, Kars ilinde ve Türkiye ile Ermenistan sınırında yer alan kültürel varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeugma Arkeolojik Siti
B) Alahan Manastırı
C) İshakpaşa Sarayı
D) St. Nicholas Kilisesi
E) Ani Arkeolojik Alanı

56. Günden Kalanlar, Avunamayanlar, Beni Asla Bırakma adlı romanlarıyla tanınan ve 2017 Nobel Edebiyat ödülünü kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haruki Murakami
B) Horacio Quiroga
C) Kazuo Ishiguro
D) Ngügi wa Thiong’o
E) Mo Yan

57. 1847-1922 yılları arasında yaşayan ve telefonun mucidi olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nikola Tesla
B) Thomas Edison
C) John Logie Baird
D) Benjamin Franklin
E) Alexander Graham Bell

58.Türk Marşı (Rondo Alla Turca) adlı eseri besteleyen, 1756-1791 yılları arasında yaşayan Avusturyalı müzisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wolfgang Amadeus Mozart
B) Franz Joseph Haydn
C) Franz Schubert
D) Johann Strauss Sr.
E) Gustave Mahler

59. 1996 yılında hayatını kaybeden, “Sanat Güneşi” olarak da anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münir Nurettin Selçuk
B) Safiye Ayla
C) Müzeyyen Senar
D) Zeki Müren
E) Sadettin Kaynak

60. Avrupa Şampiyonasında Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’un rekor kırarak altın madalya kazandığı spor dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masa tenisi
B) Okçuluk
C) Judo
D) Halter
E) Güreş

46.E 47.C 48.C 49.B 50.D 51.A 52.E 53.C 54.C 55.E 56.C 57.E 58.A 59.D 60.B