2012 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2012 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

49.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi haklar ve ödevlerden biri değildir?A) Dilekçe hakkı
B) Vatan hizmeti
C) Bilgi edinme hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı

50.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, milletvekili olmadığı hâlde yasama dokunulmazlığından yararlanır?

A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Genelkurmay Başkanı
C) TBMM Genel Sekreteri
D) TBMM üyesi olmayan, dışarıdan atanan bakan
E) MİT Müsteşarı

51.1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Cumhurbaşkanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM Başkanlığı
D) Başbakanlık
E) İçişleri Bakanlığı

52. Aşağıdaki idarelerden hangisi yönetmelik yapamaz?

A) Köy
B) Güreş Federasyonu
C) Belediye
D) Barolar Birliği
E) Şeker Kurumu

53. Memurluğa girişin kişinin iradesine bağlı olması, kimsenin memur olmaya zorlanamaması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Liyakat
B) Kariyer
C) Serbestlik
D) Eşitlik
E) Görevin gerekleri

54. Aşağıdakilerden hangisi mahallî idarenin bir organıdır?

A) Bucak komisyonu
B) İlçe idare kurulu
C) Kaymakam
D) İl idare şube başkanlığı
E) Köy derneği

55. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması ilkesini getiren Anayasa maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na hâkim olan hangi temel ilkenin yansımasıdır?

A) Sosyal devlet ilkesi
B) Laik devlet ilkesi
C) Millî devlet ilkesi
D) Hukuk devleti ilkesi
E) Demokratik devlet ilkesi
 

56. Aşağıdakilerden hangisi, kamu hukuku alanına dâhil olan bir hukuk dalı değildir?A) Anayasa hukuku
B) Borçlar hukuku
C) Ceza hukuku
D) İdare hukuku
E) Vergi hukuku

57. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik seçimin ilkelerinden biri değildir?

A) Genel oy ilkesi
B) Eşit oy ilkesi
C) Açık oy ilkesi
D) Seçimlerin serbestliği ilkesi
E) Açık sayım ve döküm ilkesi

58.Umuma Mahsus Pasaportu olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, 28 Ağustos 2012 tarihinde yurt dışına seyahat etmek istemesi durumunda aşağıdaki ülkelerden hangisi için vize almasına gerek yoktur?

A) Gürcistan
B) Irak
C) Bulgaristan
D) Azerbaycan
E) Yunanistan

59. 2012 Londra Olimpiyatları’nda atletizm kadınlar 1500 metrede birinci olarak, olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye’ye atletizm dalında ilk kez altın madalya kazandıran sporcu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gamze Bulut
B) Nur Tatar
C) Nevin Yanıt
D) Aslı Çakır Alptekin
E) Dudu Karakaya
 
60.1 Mart 2012 tarihinde bir basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuna duyurulan TL simgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Simge, Türk Standartları Enstitüsü tarafından koruma altına alınmıştır.
B) TL Simge Yarışması′nda birincilik ödülünü Tülay Lale kazanmıştır.
C) Simge altın orana uygun olarak çizilmiştir.
D) Paralel çizgilerdeki eğim Türkiye ekonomisinin yükselişini simgelemektedir.
E) Simge, etik kurallar çerçevesinde ve Kanundan doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla serbestçe kullanılabilir.

49. E 50. D 51. A 52. B 53. C
54. E 55. D 56. B 57. C 58. A
59. D
60. A

 

 

tarihtendersler.com