2014 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Bilgisi Soruları

2014 ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK BİLGİSİ

 

46. Bir kimsenin bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için bir üçüncü kişinin şahsına veya malına zarar vermesi hâli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Haklı savunma
B) Zorunluluk hâli
C) Mücbir sebep
D) Beklenmeyen hâl
E) İhkakıhak
47. Hâkim, bir uyuşmazlığın çözümünde aşağıdaki kaynaklardan hangisine diğerlerinden önce başvurur?
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Bilimsel görüş
D) Örf ve âdet hukuku
E) Yargı kararları
48. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik bir sistemin özelliklerinden biri değildir?
A) Seçimlerde gizli oy esasının benimsenmesi
B) Siyasi karar organlarının düzenli aralıklarla tekrarlanan seçimler ile belirlenmesi
C) Çok partili siyasi hayatın varlığı
D) Siyasi faaliyetlerde bulunma haklarının tanınması
E) Seçimlerde kullanılan oyların sayım ve dökümünün gizli olarak yapılması
49. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için doldurulması gereken asgari seçme ve seçilme yaş sınırları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) 17 – 25
B) 18 – 25
C) 18 – 30
D) 18 – 40
E) 21 – 40
50. Tüzüklerin yargısal denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A) İdare mahkemesi
B) Bölge idare mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Uyuşmazlık  ahkemesi
51. Türk hukuk sistemine göre, kanunların yürürlüğe gireceği tarih; kanun metninde belirtilmemişse kanunun yürürlüğe girme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün
B) Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen gün
C) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün sonra
D) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 30 gün sonra
E) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 45 gün sonra
52. Aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Barolar Birliği
D) Başbakanlık
E) Bakanlar Kurulu
53. İlçe adının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle yapılabilir?
A) Üçlü kararnameyle
B) Başbakanın kararıyla
C) İçişleri Bakanının kararıyla
D) Bakanlar Kurulu kararıyla
E) Kanunla
54. Aşağıdakilerden hangisi, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardan biridir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Askerî Yargıtay
D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi
55. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, “kendi fotoğrafını çekmek” anlamına gelen “selfie” kelimesine Türkçe karşılık olarak aşağıdaki kelimelerden hangisini seçmiştir?
A) Bakçek
B) Görçek
C) Kendiçekim
D) Kendinçek
E) Özçekim
56. 2013 yılı sonlarında ontmajour’da Günbatımı adlı eseriyle tekrar gündeme gelen; 1853-1890 yılları arasında yaşamış; Ayçiçekleri, Kesik Kulaklı Portresi, Yatak Odası gibi resimleriyle tanınan Hollandalı ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vincent Van Gogh
B) Pablo Picasso
C) Salvador Dali
D) Paul Gauguin
E) Claude Monet
57. Ayrımcı rejime son verme çabalarından dolayı 1993’te Nobel Barış Ödülü’nü alan ve Aralık 2013’te hayatını kaybeden, demokratik yollarla seçilen ilk Güney Afrika devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nelson Mandela
B) Hugo Chavez
C) Fidel Castro
D) Itamar Franco
E) Vaclav Havel
58. Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan İngiliz hayalî dedektif kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Red Kit
B) Müfettiş Gadget
C) Sherlock Holmes
D) Superman
E) Harry Potter
59.Aşağıdakilerden hangisi, bir ada ülkesi değildir?
A) Hindistan
B) Japonya
C) Yeni Zelanda
D) İngiltere
E) Madagaskar
60. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Halk Edebiyatı’nın bir çeşidi olan Âşık Edebiyatı geleneğinin temsilcilerinden biri değildir?
A) Karacaoğlan
B) Köroğlu
C) Dadaloğlu
D) Âşık Paşa
E) Âşık Veysel
46.B 47.A 48.E 49.D 50.C 51.E 52.E 53.E 54.A 55.E 56.A 57.A 58.C 59.A 60.D