DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2019 Makale Arşivi

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM 

                                                                                                                                      
   Boris’in Dedesi: Ali Kemal
 Son Güncelleme: 15.12.2019    

     7 Ağustos 1920'de “Yunan ordusuna karşı çıkılmamasını” istedi.
     11 Kasım 1920'de şöyle yazdı: “Harp! Harp! Bolşeviklerle el ele vererek Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı, Gümrü'yü aldılar… Bu maceralarla felaketlerimizi artıracağımıza şüphe olmasın!” Böylece Türk zaferinden rahatsız olduğunu gösterdi.
     Kütahya Eskişehir Savaşları sonrası o zor günlerde olabildiğince çirkin bir üslupla Atatürk'e saldırmaktan çekinmedi.
     19 Ağustos 1921'de şöyle yazdı: “Mustafa Kemal; bu türedi, zamanı uygun bulup hükümeti ele aldı, gaddar bir idare kurdu. Astı, kesti, ahaliyi kasıp kavurdu, haraca kesti. İlk hamlede muvaffak oldu gibi göründü… Şimdi Yunanlar Ankara kapılarına dayandılar. Konya isyan içindedir. Kastamonu ve Kocaeli de düşmüş sayılır. Düşman Karadeniz sahiline asker çıkarırsa Mustafa Kemal'e barınacak yer kalmayacak… Hesap sormak zamanı geldi.”
     Ali Kemal, Büyük Taarruz öncesinde bile Peyamı Sabah'ta milli harekete saldırmaya devam etti.
     21 Mayıs 1922'de “Ankara'nın Yunan'ı denize dökeceği bir kuru vaattir” diye yazdı.
     9 Ağustos 1922'de “Yunanları denize dökmek bir rüya idi, hülya oldu. Vaatlere rağmen Eskişehir bile kurtarılamadı” diye yazdı.
     18 Ağustos 1922'de “Milli hakimiyeti TBMM değil, ancak hilafet ve saltanat temsil eder” diye yazdı.
     2 Eylül 1922'de “Üç seneden beri Anadolu'yu al kanlara boyayan bu mücadeleden hiçbir zaman bir fayda göreceğimizden emin değiliz” diye yazdı.
     Ali Kemal'in “kazanılmaz” dediği Büyük Zafer kazanıldı. 9 Eylül 1922'de Türk orduları İzmir'e girdi.
     Ali Kemal 10 Eylül 1922'de pes etti: “Gayeler bir idi ve birdir!” başlıklı bir yazı yazarak zaferi alkışladı. Bu onun son yazısı oldu. Gazeteden gönderildi.
     Milli Mücadele karşıtı tutumu nedeniyle öğrenci boykotu sonrasında diğer bazı hocalarla birlikte İstanbul Darülfünunu'ndan da uzaklaştırılmıştı.
     Ali Kemal, 5 Kasım 1922'de sivil polislerce İstanbul'dan İzmit'e kaçırıldı. 6 Kasım 1922'de Nurettin Paşa tarafından İzmit'te linç ettirildi.
     Ali Kemal'in linç edildiğinin duyulması üzerine Mustafa Sabri, Rıza Tevfik, Mehmet Ali, Süleyman Şefik, Artin Cemal (Konya Valisi) gibi Milli Mücadele karşıtları, İngiliz Elçiliği'ne sığındı. 17 Kasım 1922'de Padişah Vahdettin de İngilizlere sığınıp ülkeden kaçtı.
     İşte Boris'in dedesi meşhur Ali Kemal, nam-ı değer Artin Kemal bu! Sinan MEYDAN
 
Kaynaklar
1. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I-II-III, Ankara 1993-1995.
2. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk; Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 2. Bas, Ankara, 2008.
3. Salahi R. Sonyel, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, C. I-II-III, Ankara, 2008.
4. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, ty.
5. Turgut Özakman, 1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, 3. Bas, Ankara, 2009.
6. Cengiz Dönmez, Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet; İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Ankara, 2008.
7. Celâl Bayar, Ben de Yazdım; Milli Mücadeleye Gidiş, C.I-7-8, İstanbul, 1997.
8. Osman Akandere, Hasan Ali Polat, Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları, Ankara, 2011.
9.Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı’nda İkili İktidar, İstanbul, 2000.
10. Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, 6. Bas, Ankara, 2007.
11. Mustafa Uzun, “Ali Kemal”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.2, 1989,s. 405-408
12. Sabah, Peyam ve Peyami Sabah Gazeteleri koleksiyonları.

1 2 3 4