DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2019 Makale Arşivi

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM 

                                                                                                                                      
   Boris’in Dedesi: Ali Kemal
 Son Güncelleme: 15.12.2019    

 
Ali Kemal'in Milli Mücadele ve Atatürk düşmanlığı
     İçişleri Bakanı Ali Kemal, İzmir'in işgali karşısında düşmana direnmemeyi öğütledi. 22 Mayıs 1919'da “İzmir'de sükun var, işgal geçicidir” dedi. (İkdam)
     1 Haziran 1919'da Bergama Kaymakamlığı'na gönderdiği bir yazıda “Yunanlarla savaş halinde olunmadığını, işgallere fiilen karşı koymanın Barış Konferansı'nda elimizi zayıflatacağını” söyledi.
     13 Ağustos 1919'da Peyam'da şöyle yazdı: “Mustafa Kemal Paşa askerlikten atıldı. Anadolu'da milli hareket perdesi altında tahriklerde bulunan… Mustafa Kemal Paşa müstahak olduğu cezaya uğradı.”
     28 Eylül 1919'da Peyam'da şöyle yazdı: “Başta Mustafa Kemal olduğu halde Anadolu'nun yeni Celalileri kimi aldatıyorlar? Güya milli hareket millete hizmet imiş! Kimi aldatıyorlar?”
     14 Kasım 1919'da Peyam'da şöyle yazdı: “Milli hareketin iç yüzü çirkindir. Mustafa Kemal ve Rauf Bey ikbal hırsı içindedir. Milli kuvvetler ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar.” 
     14 Aralık 1919'da Peyam'da şöyle yazdı: “Hâlâ kırmakla, dökmekle, vurmakla bu devleti kurtaracağını sanan yontulmamış kafalar var. Bu zırtapozların kafasına hakikati sokmak mümkün değil.” 
     Ali Kemal 1 Ocak 1920'den itibaren Peyamı Sabah'ta yazmaya başladı.
     8 Ocak 1920'de şöyle yazdı: “Anadolu'da ne yaptığını bilmeyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketine son verilmelidir.”
     19 Ocak 1920'de şöyle yazdı: “Damat Ferit Paşa'nın izinden gitseydik İstanbul tehlikesi olmayacaktı. Kurtarıcı Ferit Paşa yerine Mustafa Kemal'in ardından gidiliyor. Müttefikler bize nasıl inanabilirler?”
     11 Şubat 1920'de şöyle yazdı: “Kuvayı Milliye nedeniyle Anadolu felaketlere, zararlara uğradı.”
     30 Mart 1920'de şöyle yazdı: “Anadolu'daki zorbalar, İttihat ve Terakki'nin birer aletidir.”
     9 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Ciddi bir hükümet Kuvayı Milliye denen o serserilerin hakkından gelir.”
     11 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Yalancı milliyet davası şeriata aykırıdır.”
     13 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Anadolu Türkleri, şeriat hükmüne, padişah fermanına dayanarak bu şaklabanlara hadlerini yakında bildirmelidirler.” Bu ifadeleriyle Dürrizade Abdullah'ın ihanet fetvasını savundu.
     13 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Mustafa Kemal'in, hırsından, ihtirasından, zevkinden başka bir düşünce bilmez Selanik yadigarı olduğunu öğrenmeyen kalmadı.”
    20 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Kuyucu Murat Paşa Celalilere nasıl muamele etmişse, Kuvayı Milliye'ye de öyle muamele edilmelidir… Saltanata bağlı halim selim Anadolu halkı da Mustafa Kemal şakisine (eşkıyasına) haddini bildirecek.”
     23 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “Teşkilatı Milliye sergerdeleri! Bu mahluklar kadar başları ezilmek ister yılanlar tasavvur edilemez.”
     25 Nisan 1920'de şöyle yazdı: “İdam! İdam! İdam! Mustafa Kemal haydudu, Kazım Karabekir, Ali Fuat Beyler, Sami gibi çete reisleri…  Bu haydutlar, İttihatçılardan daha adi, daha kötü oldukları için cezalarını da daha evvel bulacaklar.
     27 Nisan 1920 şöyle yazdı: “Anadolu'nun Kuvayı Milliye'den temizlenmesi başarıyla ilerliyor. Hükümet 1550 esir aldı!”
     7 Mayıs 1920'de “Mustafa Kemal'in Maskaralıkları” başlıklı bir yazı yazdı.
     28 Mayıs 1920'de “BMM küçük heriflerin eseridir” diye yazdı.
     5 Ağustos 1920'de şöyle yazdı: “Hükümet önce Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini Mustafa Kemallerden, Ali Fuatlardan; o ipsiz sapsız, akılsız, fikirsiz zorbalardan, canilerden temizlemelidir.”

1 2 3 4