DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Türk Eğitim Sisteminde Hizmet İçi Eğitim
 Son Güncelleme: 01.01.2015    

TÜRKİYE’DE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GELİŞİMİ
            Ülkemizde hizmetçi 1920’lerden itibaren uygulanmakta ve 1926’da çıkartılan yasa ile birlikte yasal yatırımlara bağlanmıştır (Gediklioğlu,91:241).
Türkiye’de  örgütlü   hizmet  için  eğitime  1960  yılında  başlamıştır. İlk olarak  MEB “Öğretmeni  işbaşında  yetiştirme  bürosu” olarak kurmuş, 1966 yılında  müstakil müdürlüğe dönüştürülmüştür. 1975 yılında ise Daire Başkanlığı olarak  teşkilattaki yerini  almıştır (med.Bedük.1997:7).
            1993 yılından itibaren illerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri’ne   Hizmet içi eğitim yapma  yetkisi  verilmiş ve  bunun  sonucu  katılımlar üç katı  artmıştır (med.Bedük.19997:7).
Resmi ve özel kesimlerde çalışanların yetiştirilmeleriyle ilgili yasaların çıkarılmış olmasına karşın, hizmet içi eğitimde, göstermelik çalışmalarla yetinilmektedir. Neredeyse ve hangi işte olursa olsun, tüm çalışmaların zamanlanmış plan ve programlara göre iş içinde uygulanması, yeni, mesleki ve teknik bilgi ve becerilerin verilmesi, hızla gelişen bilimsel, teknolojik, yönetimsel buluşmalara, toplumsal değişmelere uyumların kolaylaştırılması, çalışmaların verimleştirilmesi için; sürekli hizmet içi eğitimin gerekliliği günden güne artmaktadır. Öte yandan, işte maaş ve ücrette göndermeyi, başarıyla, verimliliğe dayandıran, ölçme ve değerlendirmede daha sağlam, nesnel ve geçerli ölçütler kullanabilmek için de hizmet içi eğitim büyük bir önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim sorununun çözümü; aşırı bürokrasiden, savurganlıktan uzak, iş içinde gözetim ve denetimin yapılması, açıklama, iş yerinde kısa süreli kurs seminerler düzenleme yöntemlerinin uygulanması, kamu kesiminde, fabrika ve işliklerde var olan yasalara işlerlik kazandırılması, gerektiğinde yeni yasaların getirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Elverir ki, yetkililer ve sorumlular kendileriyle birlikte tüm çalışanların, iş içinde sürekli bir eğitimle daha bilinçli  çalışacaklarına inanmış, bireysel ve toplumsal kalkınmada en etkili yardım ve desteğin yine eğitim yoluyla yapılabileceğini yeterince benimsemiş olsunlar (Gedikoğlu.1991:264).

HİZMET İÇİ EĞİTİM KAVRAMI
Hizmet içi eğitimde  yeterlilik söz konusu    değildir, hayat  devam  ettikçe  mutlaka  hizmet içi   eğitim devam  edecektir (med.Bedük.19997:8).
Gelişmiş  ülkelerde  hizmet içi eğitime  daha  fazla  önem  verilmekte, mecbur  tutulmakta  ve özlük haklarını  da  önemli  ölçüde  etkilemektedir(med.Bedük.19997:8).
Mahallinde  yapılan hizmet içi  eğitim  faaliyetleri,  katılım sayısını  artırmakla  beraber.  Eğitim  kalitesi  bakımından  aynı  seviyede    olmamaktadır. Buna  rağmen  eksikleri  tamamlanıp,  finans,  program  ve   öğretim  elamanı   yönünden   desteklenmelidir.Hatta  ilçeleri ve  okullara  kadar  hizmet içi  eğitimi  yaymakta  yarar  vardır(med.Bedük.19997:8).

1 2 3 4 5