DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   II.TBMM Ve Cumhuriyetin İlanı
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

CUMHURİYET’İN İLANI (29 EKİM 1923)
I.TBMM açıldıktan sonra yapılan uygulamalara bakıldığında kurulacak rejimin cumhuriyet olduğu görülmekteydi.
Bunlar
♦Meclisi halk seçer.
♦Meclis hükümeti seçer.
♦Egemenlik millete aittir.
♦Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.
Saltanat meselesi çözüldükten sonra bu mesele tartışılmaya başlandı.Başkanlık meselesi ve rejim konusu tartışması devam ederken gazeteler cumhuriyetin ilan edileceğini yazdılar.Bu durum meclisteki bazı grupları harekete geçirdi.Hükümeti çalışamaz duruma getirdiler.Mustafa Kemal hükümetin istifası ile yeni bir hükümetin kurulmasını istedi.Hükümet istifa etti ama yeni hükümet kurulamadı.Mustafa Kemal bu durumu da göz önüne alarak:
♦Meclisin açılması ile zaten rejimin adı konulmasa da rejim uygulamaya konulmuştu.
♦Saltanatın kaldırılması cumhuriyete giden yolu açmıştı.
♦Rejimin adının konulması gerekliydi.
♦Rejim tartışmalarına son vermek lazımdı.
♦Devlet başkanlığı tartışılıyordu, bunun çözülmesi gerekliydi.
♦Hükümet bunalımını çözmek için,
♦Millet egemenliğinin devamı için böyle bir rejim şarttı.
♦Türk milletinin mizacına en uygun rejim olması.
♦29 Ekim 1923’te CUMHYRİYET ilan edildi.
Böylece
♦Yeni Türk Devleti’nin adı konuldu.
♦Rejim için tartışmalar son buldu.
♦Millet egemenliği garanti altına alındı.
♦Devlet başkanlığı meselesi çözümlendi.
♦Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olarak Devlet Başkanı oldu.
♦Hükümet kurma şekli değişti.
♦Meclis hükümeti sistemi sona erdi.
♦Başbakanı cumhurbaşkanı atayacaktı.
♦Kabine sistemi başladı.
♦Hükümete Cumhuriyet Hükümeti denildi.
♦Yürütme hız kazandı.
♦Cumhuriyetçilik ilkesi hayata geçirildi.
♦İnkılaplar için zemin hazırlandı.
♦Demokrasi için büyük bir adım atıldı.
♦Halifelik taraftarları muhalefetlerini artırdı.


1 2