DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Tarihde Kürtler
 Son Güncelleme: 18.03.2011    

Revanın 27 Km. doğu güney yanında şehir örenleri bulunan ve Dede Korkut Kitabında Kazan han sülalesinin başkenti olarak Altun Takht diye anılan Divin (Dibin) şehrine göre, Divin Ravadlıları denilen Kürt boyundan olan ordu başbuğları ailesi, kendileri gibi Aran (Gence) Ravadlı Kürtlerinden gelen Anı Şeddadlıları (1064-1200) hizmetinde ve Arapçayı boyunda yaşıyorlardı. İslam kaynaklarında Arapçaya göre Ekradü Ravvadiyye diye anılan Rıvadlı Kürtleri, eski Bala sakan Kürtlerinin bir boyu idi. Selçuklu Alp Arslana çok hizmet ettikleri için, Divin Şeddadlıları (1020-1163) kolundan Şavurun oğluna armağan edilen Bizanstan alınma Anı Şehrinde kurulan Şeddadlıların 60. yılında 1124 te Gürcü Kıpçaklı ordusu Anı ile Arpa çayı boyunu istila edince, buradan kaçan İslam Türk aileleri arasında Leşgerkeş (Başbuğ) hanedanından Şazi oğlu Necmeddin Eyyüb da Irak a göçerek, Tekrit kasabasında yerleşmişti.Divin Ravadlı Kürtlerinden Anılı Necmeddin Eyyübun 1137 de Tekrit te doğan oğlu Yusuf Sala haddin, Selçuklu Atabeklerinin bir fatih başbuğu olarak, Mısır ile Suriye de, babasının adı ile ünlü Eyyublular devletini kurmuştur. Anılı Necmeddin Eyyüb un öteki oğulları, Türkçe Turan Şah ve Tuğ Tekin adlarını taşıyordu. Eyyublular çağında yazılan eserlerde, bunların Türk soyundan gösterilmesi de, tarihe ve milli geleneklerine uygundur.Bitlisten İrana kaçan Kürmançlı Roşeki boyunun beyi Şemseddin in oğlu olup, İranda doğan Şeref Hanın 1576-1578 arasında Nahçıvan Beğlerbeğisi iken, yakından tanıdığı ve Osmanlı hizmetine girdikten sonra da 1588 deki Gence Kara bağ Fethinde yeniden gördüğü, koyuncu göçebelerden Gence Kara bağ ilinde yaşayan İgirmidört(lü) Kürtleri, Ravadlıların da mensup bulunduğu eski Bala sakan Kürtlerindendir. Şeref Hanın Şeref namede, İran Kürtleri kolundan gösterdiği Arandaki bu İgirmidörtlüler, eski Oğuz düzeni geleneğine göre : 12 sağ kol ve 12 sol kol boylarına ayrılan 24 boyun birliği olduğundan, bu adla bir Ulus (Boylar Birliği) sayılıyordu. Kara bağ Gencedeki göçebe geleneklerine göre Şeref Hanın Kürtlerden diye andığı bu İgirmidörtlü Ulusu, anadilleri Türkçeden başka lisan bilmediklerinden, Safili İranın başkentteki Divan Defterleri ile, buna göre yazılan Alem Aray-i Abbasi gibi resmi tarihlerde, Aran/Karadağdaki Terakümat (Türkmenler) kolundan ve Kaçarlara bağlı göçebeler olarak gösterilmektedir. 1593 yılından kalma Osmanlıların ilk Gence Kara bağ Vilayeti Tahrir Defterinde de bunlar, 12+12=24 boy olarak ve Ulusat-i Yiğirmidörtlü adı ile, Türk Göçebeleri olarak anılıyor ve kışlakları, Otuzikilü adlı 24 Türkmen ve 8 Kıpçak boyu birliğine bağlı 32 boyun kışlak ve köyleriyle, bazen ortak gösteriliyor. Çoğu Berde Sancağında kışlayan Yiğirmidörtlü Ulusundan bir boy da, Khacalan (Khalaçlar) adı ile Oğuzlarda gösteriliyor. Dede Korkut Oğuz nameleri gibi tarihi milli destanlarımızda bu Yiğirmidörtlülerin, Ravadlıların, Kolu Uzun Oğullarını çıkaran Khél Babırarakanın Bala sakan Kürtlerinin mensup bulunduğu Si-Uni/Si-Sakanda denilen sakasınların, 6 Taş oğuz El beylerinin başı, aran ülkesi hakimi At Ağızlu Oruz Koca sülalesinin afrasyaboğlu soyundan gösterilmesi, bunların Türklüğüne ve Oğuzlar kolundan geldiğine, en ufak şüphe bırakmıyor.
D) Dicle Kürtleri : Sayın dinleyiciler, şimdiye kadar gördüğümüz Asya ile Avrupadaki dört ayrı bölgede yaşayıp, tarih ile belgelerde tanınan Kürt adlı güçlü ve kalabalık urukların, anadillerinin Türkçe olduğu ve Saka (İskit) Türkleri nden kalma Oğuzlardan geldikleri, artık aydınlanmış ve her türlü şüpheden uzak bir gerçek halinde belirmiştir. Güney Sibirde Yenisey başları ile İrtiş Tobol boylarında ve batıda Dağıstandan göçme olarak Erdel, Macaristan ve Çekoslovakya ülkeleri gibi Tuna boylarında, Hazar Denizi doğusundaki Batı Türkistan (Horasan-Afganistan) ile Hazar Denizi batısındaki Kür Aras/Aran bölgesi gibi başlıca dört ayrı bölgede ve iki kıtaya yayılarak, coğrafyada da adlarını hatıra olarak bırakan Kürt adlı göçebe uruklar ile soydaş ve boydaş olan Dicle Kürtlerinin, Basra Körfezine suları akan Dicle Irmağı boylarından İran, Türkiye, Irak ve Suriyede bu ırmağa komşu bölgelere de yayılıp 2500 yıldan beri Karduk/Kortuk ve Kürtler adı ile tanınmalarını ve Dede Korkut Oğuz nameleri ile 1597 de yazılan ilk Kürtler tarihi Şeref namede bunların Oğuzlar kolundan gösterilmesini, belgeleriyle göreceğiz. Kendilerine Kür-maç / Kür-manç diye öz Türkçe bir ad veren Dicle Kürtlerinin dil,antropoloji, etnografya ve folklor bakımlarından da, Türklük ve Oğuzluk yönlerini tanıyacağız.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12