DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Ordu Ve Donanma
 Son Güncelleme: 06.03.2011    


ORDU DONANMA
Osmanlıda askeri sınıfa Seyfiye denilirdi.Osmanlı ordusu kara ve deniz olmak üzere ikiye ayrılırdı.Osman Bey zamanında eli silah tutan herkes asker sayılırdı.Orhan Bey Yaya ve Müsellem adlı iki ordu kurdu.I.Murat ise pencik sistemiyle kapıkulu askerlerini tımar sistemi ile tımarlı sipahileri kurdu.II.Murat ise kapıkullarını devşirme sistemi ile oluşturmaya başladı.
Osmanlı kara ordusu üç ana bölümden oluşurdu.
Kapıkulu askerleri-hassa ordusu
Tımarlı sipahiler –eyalet askerleri
Yardımcı kuvvetler

KAPIKULU ASKERLERİ-HASSA ORDUSU
Önceleri pencik sistemi ile daha sonra devşirme sistemi ile oluşan askeri birliklerdir.Üç ayda bir ulufe adlı maaşlarını alırlardı.İki ana bölümleri vardı.
Kapıkulu piyadeleri
Acemi oğlanlar ocağı
Gelibolu′da ilk defa kuruldular.Bu Ocak yeniçeri ocağına asker yetiştirirdi.Devşirme sistemi ile toplanan Hıristiyan çocukları önce bir Türk ailesinin yanına verilerek onlara Türk-İslam töresi öğretilirdi.Daha sonra bu ocağa gelir ve temel eğitimini alırdı.Buradan diğer ocaklara aktarılırlardı.Çok zeki olanları devlet adamı ve diğer alanlarda yetiştirmek için Enderun′a gönderilirdi.
Yeniçeriler
Savaşta ve barışta padişahı ve saltanatını korurlardı.Evlenmez başka hiçbir işle meşgul olmazlardı.Kışlada yatıp kalkan düzenli eğitim gören askerlerdi.Son zamanlara doğru bu özelliklerini kaybettiler ve zararlı bir hal aldılar.
Cebeci ocağı
Ordunun silahlarını yapıp ve onaran ocaktı
Topçu ocağı
Topları yapıp kullanan bölüktü.
Top arabacıları
Topların taşınmasını sağlayan bölüktü.
Humbaracı ocağı
El bombası, havan topu yapar ve kullanırlardı.Bu bölük Fatih tarafından kurulmuştur.
Lağımcı ocağı
Kale surlarının dibine lağım açıp fitil döşeyip imha ederlerdi.Bu bölükte Fatih tarafından kuruldu.
Saka ocağı
Ordunun su ihtiyacını karşılardı.
Turnacılar ocağı
Savaşta ordu arasında haberleşmeyi sağlarlardı.

1 2