DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Yumuşama Dönemi Ve Sonrası
 Son Güncelleme: 23.05.2013    


IV.ÜNİTE:YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
A.ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ
Yumuşama Ne Demektir?
      
Yumuşama, farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler arasındaki gerginliğin aşamalı ve bilinçli bir biçimde azaltılmasını öngören politikadır. Nükleer silahların kullanılacağı bir savaşın yaratacağı büyük tahribatın uyandırdığı endişe ve korku, büyük devletleri barış içinde yaşama çareleri aramaya yöneltmiştir.
      
Devletler arası bloklarda 1960-1970 yılları arasında yaşanan gelişmeler devletler arası yakınlaşmaların meydana gelmesine veya eski katı yaklaşımlarından belli ölçülerde vazgeçmelerine ortam hazırlamıştır. Devletler arası ilişkilerde yaşanan bu olumlu süreç "Yumuşama Dönemi" olarak adlandırılır.

Yumuşama Dönemi′nin Kökeni ve Orta Çıkışı
      
II.Dünya Savaşı′nın bitimi ile başlayan yıllar, bloklaşmaya bağlı olarak devletler arası gerilimlerin arttığı ve savaş ihtimalinin belirginleştiği bir dönemdir. Soğuk Savaş Dönemi′nde büyük devletler arasında doğrudan çatışma yaşanmamış, ancak Kore Savaşı gibi bölgesel çatışmalar meydana gelmiştir.
      
Soğuk Savaş yıllarında ABD ile SSCB hızlı bir silahlanma yarışına girişmiş, bu dönem yaklaşık olarak 1960′a kadar sürmüştür. Batı Bloku ile Doğu Bloku arasındaki normalleşme sürecinin başlamasında Küba Bunalımı′nın bir dönüm noktası oluşturduğu söylenebilir.

1.YUMUŞAMA DÖNEMİ POLİTİKALARI
      
Yumuşama Dönemi′nin iki belirgin aktörü ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Devlet Başkanı Kruşçev′dir. Ancak 1960′ların hemen başında iki ülkeyi savaşın eşiğine getirecek bazı ciddi gerginliklerin yaşandığı da bir gerçektir.
      
Kasım 1958′de SSCB′nin Berlin′deki Batı işgaline son vermek istemesi Berlin Bunalımı′nı doğurmuştur. SSCB yönetimi, Batı Berlin′e serbest şehir statüsü kazandırılması için altı ay süre verdi. Bunalım Ağustos 1961′de Doğu Almanya′nın Berlin Duvarı′nı inşa etmesiyle sonuçlandı.

2.NÜKLEER SİLAHLARIN SINIRLANDIRILMASI GÖRÜŞMELERİ
«   Soğuk Savaş′ın sürdüğü yıllarda iki süper güç arasındaki silahlanma yarışı, iki devletin de füze yapımında ileri gitmeleri nedeniyle bir çeşit uzay yarışı şeklini almıştı. Her iki ülke de bir savaş halinde büyük yıkıma yol açabilecek güçte olduğunu kanıtlamış durumda idi.
«   Nükleer yıkımın uyandırdığı endişe Mayıs 196O′ta Paris′te Zirve Konferansı yapılmasını gündeme getirdi. Bu arada SSCB lideri Kruşçev 5 Mayıs 1960′ta ülkesinde bir Amerikan U2 casus uçağının düşürüldüğünü açıklayarak ABD yönetiminin özür dilemesini istedi. ABD′nin red cevabı üzerine konferans toplanamamıştır.

1 2 3 4 5 6