DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Soğuk Savaş Dönemi Türkiye
 Son Güncelleme: 23.05.2013    


E.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE
1.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
©      Türkiye, II. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin yanında yer almış, buna karşın savaştan hemen sonra önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
©      Bu dönemde toprak bütünlüğünü güvence altına almak Türk dış politikasının esasını oluşturdu. Türkiye, bu amaçla bazı ittifakların kuruluşunda aktif rol aldı. 1954′ten sonra Türkiye′yi meşgul eden temel konular, Kıbrıs ve Türk Yunan ilişkileridir. 1974′ten sonra ise Ege Denizi sorunu ortaya çıkmıştır.

TÜRKİYE  SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
«   Sovyet yönetimi daha II.Dünya Savaşı′nın başında Türkiye′den Boğazlar statüsünde değişiklik yapılmasını istemişti. Türkiye tarafından reddedilen bu istekler Rusya′nın yayılma politikalarının habercisiydi. Türkiye, bu nedenle II. Dünya Savaşı′nda Batı Avrupa devletlerinin yanında yer aldı. Ancak, Sovyetlerin Türkiye′den istekleri son bulmadı. Sovyet yönetimi şu isteklerde bulunuyordu:
♦          Türk Sovyet sınırında, Sovyetler lehine bazı düzeltmeler yapılması,
♦          Sovyetler Birliği′ne Boğazlarda deniz ve kara üsleri verilmesi,
♦          Montrö Boğazlar Sözleşmesi′nde değişiklikler yapılması
«   Türk hükümeti bu istekleri kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine SSCB, 1945 yılının ortalarından itibaren Türkiye üzerinde ağır bir siyasi baskıya kurdu. Kars ve Ardahan′ı talep etti. Türk-Sovyet ilişkilerindeki bu gerginlik nedeniyle Türkiye, dengeyi sağlayabilmek üzere ABD′ye yaklaşmaya başladı.

TÜRKİYE  ABD İLİŞKİLERİ
      
Türkiye, Şubat 1945′te Almanya ve Japonya′ya savaş ilan ederek Müttefiklerin yanında yer almıştı. Bunun üzerine Nisan 1944′te kesilmiş olan Amerikan askeri yardımı yeniden başladı.
      
Ağustos 1946′da Sovyetler Birliği′ne bir nota veren ABD, Boğazların savunmasında sadece Türkiye′nin sorumlu olmasından yana olduğunu bildirdi. Arkasından da Akdeniz′e donanmasını gönderdi. 1947′de Truman Doktrini ilan edildi. ABD Kongresi Türkiye′ye Yardım Kanunu′nu kabul etti. Marshall Planı ile yapılan yardımın miktarı çoğaltıldı.
      
1948′de ABD ile Türkiye arasında "Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imzalandı. ABD ile ilişkilerin bu şekilde gelişmeye başlamasından bir süre sonra Türkiye NATO′ya ve Avrupa Konseyi′ne üye oldu ve Kore Savaşı′na katıldı.

a.Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi
      
Avrupa Konseyi, II. Dünya Savaşı′ndan sonra SSCB tehlikesine karşı Brüksel Anlaşması ile 1949′da kurulmuştu. Başlangıçta Türkiye′yi üyeliğe almayan Avrupa Konseyi, 8 Ağustos 1949′da Türkiye, Yunanistan ve İzlanda′nın üyeliğe davet edilmesine karar verdi.
      
Türkiye, bu üyelikle birlikte dünya dengelerinin yeniden oluştuğu II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, Sovyet tehdidi karşısında Batı ile ilişkilerini daha geliştirmiş ve Batı Bloku içerisinde yerini almıştır.

1 2 3 4