DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Soğuk Savaş Dönemi Orta Doğu
 Son Güncelleme: 23.05.2013    


B.PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU
1.İSRAİL’İN KURULUŞU
    
Yahudiler, Filistin′de bir İsrail devleti kurma çabalarına II. Dünya Savaşı öncesinde başlamıştı. Bu yolda en önemli desteği Filistin′de manda yönetimini elinde bulunduran İngiltere′den gördü. Filistin′e göçün kontrolü Yahudi Ajansı′na bırakıldı. Yahudi göçü teşvik edildi.
    
 Filistin Sorunu İngiltere ve ABD′nin desteğiyle 1947′de BM′ye götürüldü. BM, Filistin′in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs′ün tarafsız statüde olmasına karar verdi. Araplar bu karara tepki gösterdi. Çatışmalar başladı. Yahudi örgütler Araplara yönelik katliamlara girişti. Bu katliamlar Filistinlilerin topraklarını terk etmesine ve "Filistin Mültecileri" sorununa yol açtı.
   
 İngiltere′nin bölgedeki manda yönetimine 14 Mayıs 1948′de son verdiğini ilan etmesinden birkaç saat önce, Ben Gurion tarafından İsrail devletinin kurulduğu açıklandı. Yeni devlet aynı gün ABD ve SSCB tarafından tanındı.
    
Bağımsızlık ilanından bir gün sonra Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan orduları İsrail′e saldırıya geçti. Aylarca süren savaştan Araplar sonuç alamadı. Bir milyon Filistinli komşu Arap devletlerine sığındı. 1948 Savaşı sonunda meydana gelen ateşkes hatları İsrail′in sınırı oldu. Ancak Arap devletleri İsrail′i ve bu sınırı tanımadı. Filistinlilerin günümüze kadar süren sıkıntıları böyle başlamıştır.
    
Orta Doğu′da bulunan Arap ülkeleri, XX. yüzyıl başlarında İngiltere, Fransa ve İtalya′nın mandası altına girmişti. Orta Doğu′da bağımsızlıklarını elde ülkelerde yükselen milliyetçi düşünce sömürgecilere karşı tepki içindeydi.

2.EİSENHOWER DOKTRİNİ
    
ABD Başkanı Dwight Eisenhower 5 Ocak 1957′de kendi adıyla anılan Eisenhower Doktrini′ni açıklamıştır.
Eisenhower Doktrini şu ilkeleri içeriyordu:
♦          bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma çabası içine giren Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardım yapmak
♦          talep eden Orta Doğu ülkelerine askeri yardım yapmak
♦          bu ülkelerin istemeleri koşuluyla, komünist bir ülkeden gelecek açık silahlı saldırılar karşısında Amerikan silahlı kuvvetlerini kullanmak

1 2 3