DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   II.Dünya Savaşı
 Son Güncelleme: 22.05.2013    


II.DÜNYA SAVAŞI 1939-1945

SAVAŞIN NEDENLERİ

a)        Versay O Kadar Ağır Şartlar Taşıyordu ki
·        Savaş sonunda imzalanan barış antlaşmaları ve özellikle de Versay, harita üzerinde bir düzen getirmekle beraber, uluslararası alanda istikrarsız ve dengesiz bir yapı oluşturmuştur. Savaş sonrası dönemde yaşanan ağır ekonomik sorunlar özellikle Alman halkını büyük bir bunalımla karşı karşıya getirdi. Bu durumun da etkisiyle barış antlaşmaları ancak 1930 yılma kadar korunabildi.
·        Hitler′in en önemli önceliği de Versay Antlaşması′nı geçersiz kılmak idi. Bu nedenle askeri etkinliğini artırmak ve Alman ordusunu tekrar eski işlevselliğine kavuşturmak için çalışmalara hız verdi.

b)        Milletler Cemiyeti Etkisiz Kaldı
·        Dünya Savaşı′nın ardından dünya barışını korumak ve devletler arası uyuşmazlıklara siyasi çözümler bulmak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, kendisine yüklenen misyonu yerine getirmekten uzaktı.

C)       İtalya′da Faşistlerin Yayılmacı Bir Dış Politika İzlemeleri
·        Milletler Cemiyeti, hızla silahlanan ve yayılmacı politikalara yönelen Japonya′nın dışında, Mussolini yönetimindeki İtalya′nın Habeşistan′ı işgaline karşı da somut çözümler üretemedi.
·        Örgütün kurulması fikrini ortaya atan ve bunun için ciddi çaba harcayan ABD, örgütün üyesi olmamıştı. Örgütün kararlarına uymayan devletlere karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin fikir birliği sağlanamıyordu. 1931 yılında Japonya′nın uluslararası bütün uyarılara karşın Çin′e ait Mançurya bölgesini işi etmesi bu kafa karışıklığını net bir biçimde ortaya çıkardı.     

d)        Alman Saldırganlığı Engellenemedi
·        Milletler Cemiyeti′nin etkisizliği Hitler′i 1936′da Almanya′nın Ren Irmağı′nın batısında kalan topraklarına asker sokma konusunda cesaretlendirmiştir. Halbuki Almanya ile Milletler Cemiyeti arasında yapılan 1925 yılında imzalanan antlaşma gereğince söz konusu bölgede hiçbir devletin askeri varlığı olmayacaktı. Milletler Cemiyeti bu gelişme karşısında da protesto etmekten öte bir adım atamadı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15