DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Rakamlarla Türkiye′de Kürt İstilası
 Son Güncelleme: 01.01.2016    

     Türkiye’nin toplumsal yapısını analiz ederken, gerçek mesele üzerine nedense hiç eğilinmez. Bu, ülkenin tabusudur.
     En son Türk Tarih Kurumu eski başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı gibi, bu ülkenin nüfus yapısı üzerine fikir beyan etmek isterseniz ne ırkçılığınız kalır ne bölücülüğünüz; oracıkta ipinizi çekiverirler.
     Ancak ülkemizin toplumsal yapısı üzerine ve geleceğimiz üzerine konuşacaksak işe nüfus yapımızla ve nüfus yapımızın değişimiyle başlamalıyız.
     İnsan hakları, halkların kardeşliği gibi vicdan kategorilerini bir kenara bırakıp, doğrudan rakamlara bakarak, ülkemiz nereye gidiyor bunu değerlendirmemiz artık zorunluluk halini almıştır.
     Teorinin, hikayenin yerini biraz çıplak gerçeğin alması gerekmektedir.

 1927 yılında Türkiye’nin etnik bileşimi
    
Cumhuriyetimiz 1923 yılında kuruldu. İlk nüfus sayımı ise 1927 yılında yapıldı. Bu nüfus sayımının ayrıntılı tutanakları bugün elimizde bulunmaktadır. Bu nüfus sayımında bugün için işimize yarayacak çok fazla sorunun cevabı bulunmaktadır.
    Osmanlının çok dinli, çok dilli, kompozit yapısını devralan Cumhuriyet, bir ulus devlet projesine başlarken, elindeki insan malzemesinin de dökümünü çıkartmış oluyordu böylece.
     Nüfus sayımı bugün için en önemli meselemiz olan Kürt meselesi açısından önemli bulgular ortaya koymaktadır.
    Şimdi bu rakamların incelenmesine geçebiliriz.
    1927 nüfus sayımında vatandaşlara ana dili sorulur. Ana dili sorusuna Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Çerkesce, Rumca, Arapça, Yahudice gibi cevaplar alınır ve kaydedilir.
    Buradan çıkan sonuçlar Türkiye’nin etnik bileşimin vermektedir. Her dilin bir etnik grubu simgelediği varsayılırsa Türkiye’de 11.777.810 Türk, 1.184.446 Kürt, 134.273 Arap, 119.822 Rum, 95.901 Çerkes, 68.900 Yahudi, 64.745 Ermeni bulunmaktadır. Toplam nüfus ise 13.648.270’tir.
     Bu rakamlar incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan nüfusun % 88’inin Türk olduğu, bundan sonra gelen en kalabalık grubun % 8,5 ile Kürtler olduğu görülür. Araplar ve Rumlar yaklaşık % 1’er, Yahudi ve Ermeniler ise % 0,5’erlik bir paya sahiptir.

1 2 3 4 5 6