DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Rum ve Ermeni Çeteleri
 Son Güncelleme: 06.10.2015    

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KUZEY MARMARA
HAVZASINDA RUM VE ERMENİ ÇETELERİNİN FAALİYETLERİ

     Yunan Başbakanı E.Venizelos Mondros Ateşkesi sonrasında Megali İdea′yı gerçekleştirmek için harekete geçmiş, bir taraftan Paris Barış Konferansında Türkiye üzerindeki emellerini kabul ettirmeye çalışırken, diğer taraftan başta Fener Rum Patrikhanesi olmak üzere Türkiye′deki tüm güçlerini seferber etmişti. Bu çerçevede kışkırtılmış Osmanlı Rumlarından silahlı çeteler oluşturulmuştu. Venizelos, İstanbul′a gönderdiği Girit mebusu Papadaki′yi silahlı komitelerin sevkiyle görevlendirmişti(1). Yine, Milli Mücadele döneminde gerek İtilâf Devletleri, gerekse Yunanistan Türk unsurunu sindirmekte doğal müttefik olarak gördükleri Osmanlı Ermenilerini kullanmak istemişlerdi. Bunun sonucu olarak İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye′nin bir çok yöresi silahlı Ermeni çetelerinin yarattığı terör hareketlerine sahne olmuştu.
     Biz bu makalemizde Milli Mücadele döneminde İstanbul′un Anadolu yakasından başlayarak Adapazarı yöresine kadar uzanan, Kuzey Marmara Havzası olarak adlandırabileceğimiz bölgedeki Rum ve Ermeni çetelerinin faaliyetlerini ele alacağız.

A. Rum Çeteleri ve Faaliyetleri
    
Milli Mücadele döneminde Kuzey Marmara Havzasındaki Rum çetelerinin başında İstanbul′un Anadolu yakasındaki banliyölerinde ve Kocaeli Yarımadası′nda faaliyet gösteren Şile Yeniköy′ün Rum Eşkıyası gelmişti. Daha I.Dünya Savaşı yıllarında faaliyete geçen Yeniköy′ün Rum çeteleri Mondros Ateşkesi sonrasında gerek işgalcilerin, gerekse Yunanistan′ın tutumundan aldıkları cesaretle cüretlerini daha da arttırmışlardı.
     1919 yılı boyunca Yeniköy Rum çeteleriyle Binbaşı Remzi Bey komutasındaki Üsküdar Jandarma Taburu mücadele etmişti. 20 Ocak 1919 günü Yeniköy Rum eşkıyası köyün jandarma karakolunu kuşatmış, o sırada köyde bulunan metropolit vekilinin teşvikiyle köyün eli silah tutan erkeklerinin de katılmasıyla eşkıyanın mevcudu 250′ye varmıştı(2). Kuşatmayı kaldırmak isteyen bir jandarma müfrezesi başarılı olamayınca Şile′ye çekilmişti. Karakolun 20 kişilik efradı ise kuşatmayı yararak köyün dışına çıkmayı başarmıştı. Akşam karanlığına kadar süren çatışmada 5-6 eşkıyanın öldürülmesine karşılık 2 jandarma kaybolmuştu. Bu sırada bir miktar silah ve cephane eşkıyanın eline geçmişti. Şile′ye çekilmiş olan müfreze 21 Ocak akşamı tekrar harekete geçtiyse de mevcut kuvvetle 1500 hanelik bir köyün kuşatılarak aranması mümkün görülmemişti. 23 Mart′ta Üsküdar Jandarma Taburuna mensup bir müfreze Fransız Binbaşı Lakarnik′le birlikte Yeniköy′e giderek eşkıyanın ele geçirdiği silah ve cephaneyi kurtardı. 24 Mart′ta karakola dönüştürülen bir binada göreve başlayarak güvenliği sağladı. Köyde 2 Fransız eri de daimi olarak görevlendirilmişti(3). Bu sırada eşkıyanın bir kısmı pişmanlık duyarak affedilmeleri şartıyla teslim olacaklarını bildirmişlerdi(4). Köyün ileri gelenleriyle Fransız jandarmaların arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin sonucunda teslim olanların silahlarının alınarak serbest bırakılmaları, affedilmeleri için gereken işlemlerin başlatılması öngörülmüştü(5). 25 Mart′ta İngiliz Yüzbaşı Sıleyt Yeniköy′e geldi.
     4 Haziran 1919′da Anadolu sahillerindeki Rum ve Ermeni göçmenlerin durumlarını incelemekle görevli İngiliz komutan Smith, İngiliz Binbaşı Sıleyt ve Muhacirin Müdürü Münir Bey′den oluşan bir kurul Şile′ye giderek kaymakamla görüştü(6).
     Bu sırada dördü çete reisi olan 28 Rum eşkıya silahlarını Fransız jandarmalara bırakıp teslim olmuşlardı(7). 4 Haziran aynı zamanda culûs yıldönümüne rastladığından kaymakamlığın önünde bir kutlama töreni yapılmıştı. Törene telefonla getirtilen Yeniköy İhtiyar Heyeti ile teslim olmuş eşkıyadan birkaçı katılmışlardı. Daha sonra Yeniköy Rumları eski emval-ı metruke komisyonunca satılan hayvan miktarıyla, kendi hayvan miktarları arasında 2000 koyun ve 750 keçi fark olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı. Bunun üzerine İngiliz Subaylarıyla kaymakam arasında şu kararlar alınmıştı.

1 2 3 4 5 6