DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Çözüm Süreci Masalı Yahut Politikasızlığın Politikası
 Son Güncelleme: 01.01.2015    

Çözüm Süreci Masalı Yahut Politikasızlığın Politikası
Suriye’de üç yıldır yaşanan iç savaş sadece bu ülkeyi harabeye çevirmekle kalmıyor, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerini de etkiliyor. Önce Irak’ta şimdi de Suriye’de oluşan otorite boşluğu bölgenin kadim mezhebî ve etnik fay hatlarını tetikledi. Yıllarca devam etmesi muhtemel çok kanlı bir boğuşma dönemi başladı.
Bir yandan tarihi Şii-Sünni hâkimiyet kavgası yeniden alevlenip bu iki ülkeyi hızla bölünme çizgisine taşırken, diğer yandan Emeviler döneminde İslâm dünyasında ciddi huzursuzlar yaşanmasına yol açan, Hz. Ali’yi bile tekfir edip, inkârla suçlayıp şehit eden haricilik, IŞİD adı altında Selefici-cihatçı bir görünüm halinde yeniden ortaya çıktı.
Bu arada etno-milliyetçi Kürtçülük hareketi ortamdan yararlanarak yeni bir atak başlattı. Irak’tan sonra Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın Suriye kolu olan PYD, üç yerleşim yerinde Rojova adını verdikleri bölgede özerklik ilan etti. Öcalan’ın Marksist-Leninist ideolojiden mülhem kominal yapı kurma hedefini  vakit geçirmeden hayata geçirmeye başladı. Böylece bölgede daha çok mezhebî ve dini çizgide ortaya çıkan sorunun bir de etnik yanının bulunduğu görülmüş oldu.
Günümüzde hududumuzun hemen bitişiğinde küresel oyuncuların devrede olduğu, ülkeler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı, kutuplaşmaların oluştuğu, her türlü örgütün ve ajanların cirit attığı, kirli savaşların yapıldığı, petrol, silah ve para dolaplarının döndüğü tam bir kaos yaşanıyor. Siyasi haritalar, hudutlar değişiyor. Bölgenin tamamı paralize edilerek, BOP bağlamında hazırlanmış olan projelerin uygulanması amacıyla elverişli bir zemin hazırlanmaya çalışılıyor.
Suriye ile 900 km.ye yakın sınırı bulunan Türkiye bu karmaşadan olumsuz etkileniyor, ciddi sorunlar yaşıyor. Hükümet üç yıl önce Arap baharı adı verilen ve mevcut yönetimlere tehdit olarak ortaya çıkan olaylar başladığında, meseleye doğru teşhis koyamadığından sorunlar her geçen gün ağırlaşıyor, derinleşiyor. Düne kadar “oyun kurucu ülke” olduğumuz sık sık öne sürülüp bölgede bizim irade ve tercihimize rağmen hiçbir gelişmenin olmayacağı vurgulanırken, gerçeğin ne olduğunu geçen ay BM Güvenlik Konseyi Üyeliği seçimlerinde açıkça gördük. 2008’de 151 oyla seçilen Türkiye’nin, yürütülen yoğun kulis çalışmalarına rağmen 60 oyda kalmış olması aslında çarpıcı bir ikazdır.

1 2 3 4