DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Türk Eğitim Sisteminde Hizmet İçi Eğitim
 Son Güncelleme: 01.01.2015    

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN SORUNLARI 
Hayri BOSTAN-2001

Bilginin günden güne katlanarak arttığını düşündüğümüzde bu bilgileri yakalama, bu sürate erişmek için çok   çaba  sarf etmemiz  gerektiği  aşikardır. Bu sürede erişebilmemizde yaygın eğitim rolü  büyüktür.
Yaygın eğitimin bir kolu olan  Hizmet İçi Eğitimin de bu alandaki rolü, herhangi   bir iş alanında  çalışan bireyin hizmetteki  verimliliğini ve etkililiğini artırmak     için iş görene gerekli  bilgi  beceri ve davranışları  kazandırmaya yöneliktir. Her ne kadar 1993 yılında  meclis  araştırma  komisyonunda bütün öğretmenlerin iki yılda  en az dört  hatta hizmet içi  eğitim almaları isteniyorsa da öğretmenlere on  yılda  bir.
Milli  Eğitim Örgütünde Hizmet İçi Eğitim görme şansı verilmekle  birlikte, verilen hizmet içi eğitimlere de tatil havası verildiğini düşünürsek ne kadar amaca hizmet ettiği tartışmaya açıktır.
Bu çalışmada hizmet içi eğitimin tanımı, Türkiye’deki hizmet içi eğitim süreci, hizmet içi eğitimin planlaması ve son beş yılda daha çok hangi alanlarda hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlenmektedir konularına genel hatlarıyla değinilecektir.

HİZMET İÇİ EĞİTİM NEDİR ?
            Hizmet  içi  eğitim, kişilerin  hizmetleri  verim  ve  etkiliklerinin  artırılması, gelişmelerinde  ihtiyaç  olan  bilgi  beceri  ve  tutumların  zenginleştirilmesini  amaç  edinen  kurumların  genel  çalışma  düzenini  sürekli  olarak  etkileyen  eğitimdir(Türk  dil  kurumu,1988:649).
Hizmet içi eğitim; personelin, çalıştığı kuruluşun amaçlarını benimsemekte ve desteklemede daha istekli kılınması ve kuruluşun değişen koşullara uyumunu sağlayarak örgütsel etkililiğinin gerçekleştirilmesi için başvurulan, personelin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimlilik düzeyini yükseltmek, onları daha ileriki görevlere hazırlamak görev, ve sorumluluklarını daha iyi yerini getirebilmelerini sağlamak için bilgi ve deneyimlerini artırmayı, gereksenen becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitim etkinlikleridir.
Bu etkinlikler, hizmetle ilişkili olmak koşuluyla, kurum içinde ya dışında, işbaşında ya da iş dışında gerçekleştirilebilir. Hizmet içi eğitimin türleriyle ilgili değişiklik ölçütler kullanılır. Bu ölçütler, eğitim veren kuruluşun türü, eğitimin yapıldığı yer, eğitilenlerin hizmette bulundukları aşama, eğitilenlerin nitelikleri ve görevleridir. Aşamaya ve niteliklere göre sınıflandırma, uygulamada en yaygın olanıdır.
Türkiye’de kamu kuruluşlarının hizmet içi eğitimleri Devlet Personel Başkanlığı’nca çıkarılmış bulunan Hizmet İçi Eğitim Genel Plânına göre, kurumların kendi eğitim birimlerince yürütülmektedir. Kurumlar arası nitelikte hizmet içi eğitim veren kuruluşlar da bulunmaktadır (kys. Canman. 1998:97).
Ülkemizde kuruluşlar kendi bünyelerinde veya diğer kuruluşlarla ve üniversitelerle işbirliği yaparak hizmet içi eğitim yapmaktadırlar. Fakat ülke çapında hizmet içi eğitimi koordine edebilecek ulusal bir kurumun olmaması da bir eksiklik olarak görülmektedir (med.Öztürk.1997:43).

1 2 3 4 5