DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Araplar Türklere İhanet Etti mi?
 Son Güncelleme: 03.07.2010    


ARAPLAR TÜRKLERE İHANET ETTİ Mİ?

Yaklaşık dört yüz yıl Osmanlı hâkimiyetinde, ondan önce de birçok Türk Devleti yönetiminde kalan Irak halkının genelde Türkiye′ye bakışı olumlu olmuştur. II. Abdülhamit döneminde daha çok bu bölgedeki Arap, Kürt ve Türkmen aşiret liderlerinin kazanılmasına ve özellikle İran′ın, Şii nüfus üzerindeki etkisi kırılmaya çalışılmıştır. II .Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra ortaya çıkan birkaç Kürt aşiret ayaklanması dışında, genelde bölge bu bağlılığı sürdürmüştür. Ancak, bu dönemde çıkan Kürt ayaklanmaları ayrılıkçı olmaktan çok, İttihat ve Terakki yönetiminin bazı uygulamalarına tepki olarak kendini tanımlamış ve göstermiştir. Şüphesiz Meşrutiyet sonrası yönetimlerin bu bölgedeki en ö-nemli basanları Şii mücahidlerle kurdukları İyi diyalogdur. Öyle ki, Irak′taki Şii alimler, Osmanlı-İran arasında bir köprü olmuşlar, Şubat 1921 Necef toplantısında; "Şii-Sünni" ayrımını öne çıkarmadan Osmanlı liderliğinde bir İslam birliği politikası izlenmesi kararını almışlardır. Necef teki İttihat ve Terakki komitesinin öncülük ettiği bu faaliyet, bölgede nüfuz kurmaya çalışan İngilizleri tedirgin etmiş, hatta o dönemde Şii alimlerin, Bağdat′ta büyük bir İslam konferansı düzenlemeleri girişimini engellemişlerdir. Ancak, bu yakınlaşma İslam dünyasında yankılanmış, Hindistan′ın Kalküta şehrinde Şiilerce Farsça olarak yayımlanan Hablu′l-Metin Gazetesi1 Osmanlı′nın İslam dünyasının lideri olduğunu vurgulayan birçok yazı yayınlamış, bu yazılar başta Sırat-ı Müstakim ve Sebilü′r Reşad dergileri omak üzere birçok yayın organlarında yer almıştır. 1914′te İtilaf devletlerine karşı ilan edilen Cihad-ı Mukaddes en çok Irak′taki Şii ulemayı heyecanlandırmıştı. Necefi Şii âlimler cihad fetvalarıyla; hem Osmanlı′nın ilan ettiği cihada katıldıklarını bildirmişler, hem de bütün Şiileri "İngiliz ve Rus emperyalizmine karşı" ayaklanmaya çağırmışlardı.3 Iraklı Şiilerin cihad çağrısı, Irak′taki Arap halk ve aşiretleri arasında da büyük bir ilgi görmüş. Irak aşiret liderlerinden Uceymi Paşa başta olmak ü-zere birçok Iraklı Arap, I. Dünya Savaş′ında o zaman kendilerini yöneten Osmanlı ordusu saflarında "gönüllü" olarak Irak′ın savunmasında çarpışmışlardı.1914′te bölgenin Sünni alimleri adına da, Musul Temyiz Mahkemesi hakimlerinden Muhammed Edip el-Cerrah " Risaletül Cihad âlâ Fetva Halifetin-el-Azam el-Sultan el-Gazi Muhammed Reşad (Halifemiz, Yüce Sultanımız Sultan Gazi Muhammed Reşad′ın Fetvalarına Dair Cihad Risalesi)" adıyla Arapça bir kitap yayımlayarak, bu cihada (1. Dünya Savaşı′nda Osmanlı′ya) destek vermişti.

1 2 3 4 5 6 7 8