DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Kürt Tarihi Nasıl Uyduruldu ?
 Son Güncelleme: 03.11.2013    

Şeref Han Kürt de Kürtçü de Değildi

Şerefname,birincisi tek başına okunabilir.Böyle okunduğu zaman,Şeref Han′ın kendi yazdıklarını bir hikaye gibi okuruz,nitekim kitap bilimsel tarih incelemesi değil,bir tarih alıntısıdır.

Fakat,Şerefname bu şekilde değil genellikle uzmanlarının açıklayıcı notları ile basılır.Nitekim elimizdeki çeviri 5 ciltte toplam 2 bin sayfayı aşmaktadır ama bunun yalnız 500 sayfası Şeref Han′ın kendi metni kalanı çevirmenin uzun ve sıkıcı açıklamalarıdır.

Şerefname′nin ideolojik bir Kürt tarihine dönüştürülmesi zaten bu açıklamalar sayesindedir.Çünkü Şeref Han,Osmanlıya bağlı ve bağımlı,hiçbir özerklik ya da bağımsızlık talebi olmayan,kesinlikle Kürtçü olmayan hatta etnik anlamda Kürt de olmayan birisidir.

Ama Şerefname açıklamaları ile Şerefname′nin orjinali adeta gözden kaybedilmiş ve Kürtçülüğün hizmetinde yeni bir Şerefname yaratılmıştır.

En önemli gerçek, Şerefname′nin dili üzerinedir. Şerefname Farsça yazılmıştır ve Osmanlı Padişahına sunulmuştur. Ama Türkçe çevirileri doğrudan Farsça aslından değil Farsçadan Rusça,İngilizce ya da Fransızcaya tercümesinden tekrar tercümedir.Dolayısıyla amaçları bir Kürt devleti kurmak olan Batılıların doğrudan çeviri müdahalelerini bilmiyoruz.

Ama çok basit birkaç gerçek bile yapılan tahrifatı göstermeye yeter.

Şerefname çevirisi "Kürt ulusunun tarihi" alt başlığı ile yayınlanmaktadır.Ama bildiğimiz kadarıyla Şeref Han′ın böyle bir ifadesi yoktur.Şeref Han ,"Kürtlerin Tarihi" ni yazmıştır " Kürt ulusu"nun değil !

O dönemde ulus kelimesi olmadığı gibi kime ulus dendiği kime denmediği de önemli bir ayrıntıdır.Ulus karşılığı kullanılan kelime "taife"dir."Taife" kimi zaman kabile veya kavim anlamında kullanılır kimi zamansa bölük,grup anlamında.Eğer şecere verilmişse bir kavimden bahsedildiği ama verilmemişse bir grubu anlattığını varsayabiliriz."Ekrad taifesi"ni eğer "Kürt ulusu" olarak çevirecek olursak,yine aynı kitapta geçen "taifetün minel cin" ifadesini de "Cin ulusu" olarak çevirmemiz gerekir.

Kısacası şerefname′de bir ulus kavramı ya da kavim kavramı değil bir grup,bölük kavramı vardır.

1 2