DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Tarih Bilimi
 Son Güncelleme: 18.02.2007    

Tarih Bilimi
Beşeri ve sosyal bir bilim olan tarih, zamanın ve mekanın içinde ve üzerinde yaşayan insanları birbirine bağlayan çok önemli bir ilişkiler bütünüdür. Tarih dünü anlatırken aynı zamanda bugünü aydınlatır ve yarınlar için bir fikir verir ve olaylarla olgular arasında köprüler kurar. Bundan dolayı tarih sadece geçmiş ile uğraşan statik ve durağan bir bilim olmaktan çıkmış, dinamik ve hareketli bir bilim olarak bütün bilimlerin temelini oluşturmuştur.

Tarih Biliminin Konusu
İnsan ve insan gruplarının yaptığı her türlü uğraşı, gerileme ve ilerlemeler tarihin konusuna girer. İnsanlar yaratılışından günümüze kadar fert olarak yaşayıştan grup, klan, cemiyet ve toplum olarak yaşam tarzına ulaşmışlardır. Bu aşamadaki bütün genel ve özel tecrübeler insanlığın bundan sonraki aşamaları için çok önemlidir. Bu bakımdan tarihin konusu sınırlı bir alan olmayıp çok geniş bir insan uğraşıdır.Tarih Biliminde yorum yapmak ta dolayısıyla geniş ve engin bir Tarih formasyonunu gerektirmektedir.

Tarih Biliminin Faydası
Bütün bilimlerin amacı ve hedefi aynı olmakla birlikte, yöntemleri farklı farklı olmuştur. Bütün bilimler; gerçeği, doğruyu ve iyiyi arayarak bulgularını insanlığın hizmetine sunmayı görev saymışlardır. Bazı bilimler günlük ihtiyaçları karşılar, bazıları ferdi sorunları çözer, bazıları da her şeyin daha mükemmel, daha gelişmiş ve daha kullanışlı olmasına çalışmaktadır.

Tarih de bunlardan farklı değildir. Tarih bütün bu hedeflere ulaşırken insanlığın bilinen en eski tecrübelerinden düne kadar yaşanılan fakat unutulmuş, ihmal edilmiş bilgileri, belgeleri yeniden günümüz insanına kazandırmaktadır. Yani bilgileri (tecrübeleri) yeniden güncelleştirmektedir. Güncelleşen bu tecrübeler devamlı insanlığa zihin jimnastiği ve düşünce ufku kazandırmaktadır.

Aynı olayları yeniden değerlendirmek, bunlara çeşitli cephelerden bakmak, insan zihnini hep yeni şeyler hayal etmeye ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaya neden olmaktadır. Olaylar, statik bir durum olmadığından, çok çeşitli nedenlerin birleştiği bir dinamik unsur olduğundan dolayı gelişmeyi körükleyici bir başlangıç olmaktadır.

Olayların farklı farklı değerlendirilmeleri insanlığı hep ortak noktalarda buluşturmuş, “her şey insan için” anlayışını güçlendirmiştir. Uzun tecrübeler insanlığı ortak zarar ve ortak yararlar etrafında toplamayı başarmıştır. Artık insanlık savaşın zararlı ve masraflı, barışın ise faydalı ve masrafsız olduğunu öğrenmiştir.

1950’li yıllara kadar barışı sağlamanın yolu olarak tek çıkar yol, savaş görülürken günümüze yaklaştıkça diplomasi ağırlık kazanmıştır. Artık barış için ikili görüşmeler, bölgesel görüşmeler, toplumlar arası görüşmeler ve birlikler arası görüşmeler şeklinde örgütlenmeler oluşmaya başlamıştır.

Tarih bundan önce, savaş için, düşmanlık için, katılık, baskı ve bağnazlık anlayışı için bir araçken bundan sonra “barış için tarih” anlayışına dönüşmüştür.

Bütün insanlığın yurt içinde ve dışında barış içinde yaşayabilmesinin belki de en önemli şartı, tarih bilincine sahip olmasıyla mümkün olacaktır.

1 2