DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Ermenilerin Güvendiği Fransızlar
 Son Güncelleme: 12.01.2008    


ERMENİLERİN GÜVENDİĞİ FRANSIZLAR

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra Urfa′yı İngilizler işgal etmiş,daha sonra Fransızlara devretmişlerdi.Fransızlar Ermenileri kışkırtarak,bölgede kuracakları bir Ermeni Devletiyle burada var olmayı düşünüyorlardı.
Urfa halkı ve Yüzbaşı Ali Saip Bey gereken cevabı Fransızlara verdi. Fransızlar  Urfa’dan kaçarken Ermenileri bir defa daha yüzüstü bıraktı.
Aşağıdaki mektup Dr.Agop Beşliyan adlı Urfa′da Fransızlarla beraber olup mücadele veren bir Ermeni’nin Ali Saip Beye yazdıklarıdır.Bilhassa Ermeniler açısından çıkarılacak çok ders vardır.
Paterson 20 Nisan 1924
Sizinle sırf dostluk adına haberleşmek istiyorum.Lâkin durumun böylece değişmesi ve özelikleTürkiye ile artık hiçbir ilişkim kalmadığını düşünerek mektuplarımın kesinlikle cevapsız kalacağını göz önüne alıp size bugüne kadar yazmaya cesaret edemedim. Urfa′daki Amerikalı Mis Holmes′in bugünlerde yayınladığı bir kitap beni şu mektubu yazmak zorunda bıraktı. Urfa′dan ani olarak ayrıldım. Urfa′dan ayrılışımdan bir buçuk ay sonra Amerika′da idim. Burada işim çok iyidir. Urfa′dan
daha çok kazanıyorum Hastahanelerde ameliyat yapmaya iznim var. Türkiye′den gelmiş bir doktor için bu büyük bir ayrıcalık sayılabilir. Hayat burada daha yüksek fakat geçim için gerekli olan şeyleri sağlamak daha zordur. Yiyecekler konusunda hiçbir güçlük yoktur. Orada bulunan yiyeceklerin tümü burada da vardır. Hatta Urfa′nın ünlü patlıcan kebabını bile yaptık.

Gelelim asıl konuya:
Mis Holmes, bir kitap yayınlayıp Urfa′daki üç yıllık yaşamını öykü biçiminde anlatıyor. Türk Fransız sorununu anlatırken sizi sözünü tutmamakla ve canilikle suçluyor. Benim adım hiç yok. Mutasarrıf Ali Rıza Beyi övüyor. 9 Nisan′da Mis Holmes′in yazdığı bir öneri mektubunu Komutan Hucer kabul edip yetimleri açlıktan kurtarmak için insanlık adına Urfa′yı boşaltmış.

1 2 3 4 5