DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Musul Meselesi
 Son Güncelleme: 31.10.2016    

    Musul Bölgesi, I. Dünya Savaşı sonlarına kadar Batılı kaynaklarda genellikle, Irak′tan ayrı olarak, yukarı "El-Cezire" bölgesi içinde gösterilmiştir. I. Dünya Savaşı′ndan sonra ise bölge daha çok siyasî sebepler yüzünden Irak′ın parçası olarak kabul edilmiştir.
    Musul, ilk olarak 1055-1056 yıllarında Selçuklu Devleti′ne bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Türkleşen Musul, I. Dünya Savaşı sonuna kadar değişik Türk devlet ve beyliklerinin hâkimiyet sahaları içerisinde yer almış, Türkler tarafından bir vatan toprağı olarak kabul görmüştür. Osmanlı Devleti öncesinde bölgede hüküm süren Türk devlet ve beylikleri sırayla şunlardır: Zengiler, Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler.
    Musul, Osmanlı hâkimiyetine ilk olarak Yavuz Sultan Selim′in 1514 tarihli Çaldıran Seferi′yle girmiş, Kanuni Sultan Süleyman′ın 1534-1535 tarihinde gerçekleştirdiği Bağdat Seferi′yle bu hâkimiyet perçinlenmiştir. Osmanlı hâkimiyeti ile Musul, Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancaklarından meydana gelen bir vilâyetin merkezi olmuştur. XX. yüzyılın başlarında vilâyetin nüfusu ise 350.000 civarındadır.
    İtilaf Devletleri gerek Paris Barış Konferansında gerekse San Remo görüşmelerinde Musul′u aralarında pazarlık konusu yapmışlardır. 25 Nisan 1920 tarihinde San Remo′da imza edilen Musul petrolleri konusundaki anlaşma galip devletlerin petrol paylarını tespit etmekteydi. Buna göre, petrol şirketi devamlı olarak İngiliz yönetiminde kalacak, ayrıca İngiltere hisselerin %75′ine sahip olacak ve eski Alman hissesi olan % 25′lik pay ise Fransa′ya devredilecekti.
    Musul üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti, I. Dünya Savaşı sonuna kadar sürmüştür. I. Dünya Savaşı ile İtilaf Devletleri′nin Musul üzerindeki siyasî emelleri Irak Cephesi′nin açılmasına sebep olmuş, savaşla birlikte Hindistan′dan gönderilen İngiliz kuvvetleri Basra′ya çıkarak kısa zamanda Bağdat′a kadar ilerlemişlerdi. Osmanlı Devleti Irak Cephesi′nde önemli başarılar elde etmesine rağmen, savaşın sonuna doğru diğer cephelerde olduğu gibi, Irak Cephesi′nde de geri çekilmek zorunda kalmıştır. 30 Ekim 1918′de Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada Ali İhsan (Sabis) Paşa 6. Ordu Kumandanı olarak Musul′da bulunmakta idi. Öte yandan İngilizler ise süratli bir işgal hareketi ile Musul′a hâkim olma çabası içerisindeydiler.
    Musul meselesi, Mondros Mütarekesi′nin imzalanması ile başlayıp, 1926 yılı Haziran ayına kadar geçen süre içinde çeşitli safhalardan geçmiş ve yeni Türk Devleti′nin İngiltere′yle olan ilişkilerinin temel meselesini oluşturmuştur. Bu mesele zaman zaman Türk-İngiliz ilişkilerini savaş noktasına4ahi getirmiştir.

1 2 3 4 5 6 7