DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Tarih İlmi
 Son Güncelleme: 22.07.2013    

 

TARİH İLMİ

TARİHİN TANIIMI
Tarih geçmişteki insan topluluklarını
a)    Kültür ve medeniyetlerini
b)    Savaş ve barışlarını
c)    Birbirleriyle olan ilişkilerini
d)    Sosyoekonomik yapılarını
1)    Yer ve zaman göstererek
2)    Belgelere dayalı
3)    Sebep sonuç ilişkileri içerisinde
4)    Objektif olarak.
İnceleyen bir bilim dalıdır

TARİHİN ÖZELLİKLERİ
♦Tarihi olayın tekrarlanması mümkün değildir.
♦Tarihte gözlem ve deney
♦Tarihi bir olay belli bir yerde ve zamanda meydana gelir.
♦Sonuçları ya orada kalır ya da tüm dünyayı etkileyebilir.
♦Tarihi olayın incelenebilmesi için belgeye ihtiyaç vardır.
♦Konusu insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.
♦Olayların maddi ve manevi sebepleri vardır.
♦Bir olayın sonuçları diğerinin sebepleridir.
♦Günümüz olaylarının aydınlatılmasına ışık tutar.
♦Yer ve zaman öğesi belli olmayan olayların tarihsel değeri yoktur.
♦Tarihi olaylar kesin olmayıp her an değişebilir.

TARİHİN YÖNTEMİ
Bir tarihi olayın incelenmesinde en önemli unsur belgedir.Belgeler yazılı, yazısız ve sözlü olmak üzere üçe ayrılır.Ayrıca belgeler birinci, ikinci elden belgeler diye de sınıflandırılır.
Bir tarihi araştırma yapılırken şu yol izlenmelidir :
       Kaynak arama
       Tasnif (Sınıflandırma)
       Tahlil (Ne ifade ettiği)
       Tenkit (Doğruluk derecesi)
       Terkip (Sentez -bir araya getirme)
Bunları yaparken:
       Objektif olmalı
       Olayın üzerinden belli bir zaman geçmeli
       Olayın geçtiği yerde araştırma yapmalı
       Sebep-sonuç ilişkisi kurmalı
       Bütün belgeler değerlendirilmeli
       Yer ve zaman belirtilmeli  
       Günümüz değer yargılarıyla yargılamamalı

1 2