DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Sultan Galiyev
 Son Güncelleme: 04.11.2010    

SULTAN GALİYEV
1892 yılında bugünkü Tataristan Cumhuriyeti sınırlı içinde kalan Ufa’da öğretmen bir babanın oğlu olarak doğan Galiyev (Bazı kaynaklara göre 1890’da Başkır’da doğmuştur.), yirmi yaşına kadar gazetecilik, çevirmenlik, kütüphanecilik ve öğretmenlik yaptı. Çarlık rejimine itirazların sıklaştığı 1910’lu yıllarda, Tatar halkı için bir kurtuluş olacağı umudu ile Bolşevizm akımını destekledi. Lenin tarafından övüldü. İlk defa 1917 yılında Bolşevik partinin Kazan’daki bürosunu kuran Galiyev, henüz yirmi sekiz yaşında iken Komünist Parti’nin Doğu Milletleri bürosunun başına geçti. Bu konum Galiyev’i hızla yukarılara taşıdı. Lenin, Troçki ve Stalin’le beraber devrimin en önemli adamlarından biri olmuştu birdenbire. Devrim içinde en üst düzey Müslüman yetkili Sultan Galiyev’di. Devrimin Türk haklarına karşı uzanan zalim kolu olması bekleniyordu ondan. Ancak O, bir iç devrim peşindeydi. Müslüman Komünistler partisini kurdu. Bir satıh öngörüyordu Galiyev, bütün Doğu milletlerinin top yekûn oluşturacağı bir satıh. Armiya’da Sosyalizm’in batı dünyasına egemen olmasının tek yolunun Doğu’dan geçtiğini yazıyordu. Lenin’e yazdığı mektuplarda üzerinde durduğu en önemli husus, Müslüman halklara özerklik tanınması idi. Mektubunda Lenin’e Tataristan’a özerklik verilmesinin mümkün olup olmadığını soruyor, Lenin’den kısaca evet cevabını alıyordu. Zamanını sorduğunda ise cevap, kısa vadede bunun mümkün olamayacağı oluyordu. Rejim değişikliği Galiyev’in beklentilerinin dışında idi. Efendiler değişmiş ama ezilenler değişmemişti. Bu başlı başına Yeni Sömürgecilik dönemi idi. Rusya’nın ticarî merkezlerinden olan Kazan’da popülasyonu Türkler lehine çevirmek için çabaladı. Burada bir Müslüman Cemiyeti oluşturdu. Ural ve Volga Müslümanlarından açıkça destek gören Galiyev’in partisi Eylül 1920 Kongresinde kapatıldı ve faaliyetleri yasaklandı.
        Bu olaylardan hemen sonra Joseph Stalin, Türkistan’da Bolşevizm karşıtı hareketlerin artmasının yegane sebebi olarak Galiyev’i gösteren bir deklarasyon yayımladı. Galiyev ise 1922’deki parti toplantısında Stalin’le açıkça tartıştı. Devrimin sadece Rus olanı önemsediği, Ruslarla diğer milletler arasında ücret farklılıklarının bulunduğunu ve bunun açık bir ırkçılık olduğunu, emperyalizme karşı bütün milletlerin tek bir milletmiş gibi karşı durmaları gerektiğini söyledi. Rus halkı sistemin gözünde bir kere emekçi ise Rus egemenliği altındaki ülkelerde yaşayanlar iki kere emekçi idi O’na göre. Bu tartışmadan hemen sonra Galiyev sert bir şekilde gözden düştü. Bunun yanında Galiyev eleştirilerini makalelerinde ve gazetelere verdiği demeçlerle de sürdürdü. Erk aygıtını fazlasıyla endişelendirmeye başlamıştı Galiyev. Stalin’e göre Galiyev, Sovyet Milliyeti ilkesinin temelini derinden oymak gibi bir çaba içersine girişmişti. Alexandre Benningsen’in aktardığına göre Stalin’in Galiyev’e biçtiği konum çöp kutusu idi. 1923 yılında devrim karşıtlığı gibi, dönem Rusya’sında kimsenin ağzına almaya cesaret edemeyeceği bir suçla tutuklandı ve kısa süre içinde idama mahkum edildi. Fakat Galiyev’in devrim içindeki yeri o derece önemliydi ki, “devrim için yaptığı hizmetler” göz önüne alınarak idam kararı infaz edilmedi. Uslu durması istendi, durmadı, bir yıl sonra yakın arkadaşı Molla Nur Vahidov öldürüldü. Bu tarihten sonra Mir Sait Sultan Galiyev seri bir şekilde, daha sonraları Sultangaliyevizm olarak nitelendirilecek olan kurumlarını yayımlamaya başladı. Esaslı bir propaganda ve siyasal linç eşliğinde “karşı devrimci Galiyev”, partiden tard edildi ve 1928 yılında on yıllığına Saratov’a sürgüne gönderildi. Çarlık dönemi istibdadı Sultan Galiyev için kesinlikle geri dönmüştü.


1 2