DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Biliyormuydunuz?
 Son Güncelleme: 16.08.2008    

1967 Mısır-İsrail savaşında, Mısır askerlerinin, düşmanlarını beklerken İsrail ordusunun bir anda Süveyşin öbür yakasını geçerek dünyayı şaşırtığını… Mose Dayanın bu muazzam başarıyı daha sonra bir basın toplantısında : İsrail in bu başarılı stratejisi, Yavuz Sultan Selim in yıllar önce Mısırı fethederken uyguladığı harp planının bir kopyasıdır diye açıkladığını...(Bardakçı, İlhan;Tarihten Bugüne, Hülbe Yay., İstanbul 1983 s 284)
      1754de bile, Sultan III. Osman Hanın bir namesi Leh kralına ulaştırıldığında, kralın nameyi üç kere öperek başının üstüne koyduğunu ve kralın yanında bulunan devlet erkanının da derhal başlarını açarak saygı duruşuna geçtiklerini. (Köseoğlu, Nevzat; Türk Medeniyet Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay. İst? 1990, s 261)
       Protestan mezhebinin kurucusu Martin Lutherin, Osmanlının Avrupa içlerine kadar ilerleyip, ortaya koyduğu adilane sistemle yerli halkın gönlünde taht kurması üzerine, halkını acımasızca sömüren yöneticileri:- Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak ağalarının ve burjuvaların idaresi altında yaşamaktansa, Türk idaresi fakirlere daha hayırlı gelebilir- diyerek Hristiyanları uyardığını.,,Yine Lutherin Hristiyanları Türklerle savaşmaya teşvik etmek için çıkardığı bir emirnamede -Türklerin başlattığı bir savaşta o ara karşı savaşan bir kimsenin, Tanrının bir düşmanı ve İsaya hakaret eden biriyle hakikatte bizzat şeytanla savaşmakta olduğunu düşünmeli ve bundan dolayı, masum bir kimsenin kanını döktüğü veya bir Hrıstiyanı öldürdüğü zehabına kapılmamalıdır- diye yazdığını,,(-Niyazi, Mehmed; Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr., İst.1991, s. 51, Niyazi, Mehmed; Medeniyet Ülkesini Arıyor, Tuğra Neşr., İst.1991, s. 58)
       Osmanlı Devletinin l521de Belgradı, l522de Rodosu fethetmeleri ve 1526da da Mohaçta büyük bir zafer kazanmalarının ardından batı dünyasında büyük bir panik yaşandığını...Çeşitli kentlerde toplanan Alman Meclisleri nin (Reich stag) , Türklere karşı ordu toplayıp sefer düzenleyebilmek için -Türk Vergisi- adı altında yeni bir vergi konulmasını kararlaştırdıklarını. (Kula, Onur Bilge; Alman Kültüründe Türk İmgesi, Gündoğan Yay . Ankara/1993, s. 86)
       Osmanlı idaresinde bir krallık olan Erdel Kralı Apafi ile birleşerek Osmanlı ordusuyla aynı safta çarpışan Orta Macar Kralı Tökeli İmrenin Osmanlı Devletine karşı itaat ve bağlılığını göstermek için mührüne: -Muin-i Ali Osmana itaat üzreyim emre Kral-ı Orta Macarım ki namım Tökeli İmre- beyitini kazıttığını . . (Ayverdi, Samiha; Hatıralarla Başbaşa, Kubbealtı Neşriyat, İst.1977, s.64)
       Osmanlı Devletinin zirvelerde şahlandığı, akıncılarının Avrupa içlerinde at oynattığı bir dönemde. kilisede bir papazın vaaz verirkenDünya hakimiyetinin Türklere fakat Cennetin de kendilerine ait olduğunu... söylemesi üzerine. bu taksime aklı yatmayan cemaatten bazılarının büyük bir ümitsizlik içinde: Dünyada bizi yurtlarımızdan çıkaran Türkler hiç Cennette yer bırakırlar mı? dediklerini...(Köseoğlu, Nevzat; Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay. İst / 1990, 260)


1 2 3 4 5